Riktlinjer för profilbilder och bilder till spellistor

Du kan personanpassa Spotify genom att skapa dina egna omslagsbilder och beskrivningar för spellistor och genom att ladda upp en profilbild.

Spotify är emellertid inte en plattform där hat, missbruk eller olagligt beteende får förekomma. 

Dessa riktlinjer förklarar vilka typer av bilder och kommentarer vi inte tillåter.

Immateriell äganderätt och sekretess 

Du får inte ladda upp bilder som strider mot några upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller rättigheter för personliga bilder.

  • Upphovsrätt – I de flesta länder och regioner finns upphovsrättslagar som ska skydda litterära och konstnärliga verk (böcker, musik, konst osv.).  Upphovsrätten skyddar i allmänhet inte idéer eller fakta, men den kan skydda originalformuleringar och originalbilder som uttrycker en idé. Detaljerad information om landsspecifika upphovsrättslagar finns i WIPO:s (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) förteckning.
  • Varumärke – Ett varumärke är ett ord, en slogan, en symbol eller en design (logotyp, namn på märke/företag) som särskiljer den produkt/tjänst som en enhet erbjuder från andra. Syftet med varumärkeslagar är i allmänhet att förhindra att konsumenter blir osäkra på vem som tillhandahåller tjänsten.
  • Personlig bild – Personlighetsskydd, eller namn- och bildlagen skyddar en individ från obehörigt allmänt eller kommersiellt bruk av personens namn, bild, personlighet eller utseende. Publicera alltså inte en bild på en individ utan personens tillåtelse.

Förbjudet innehåll 

Här är några typer av innehåll som vi inte tillåter. 

Obs! Eftersom våra medlemmar kommer från många olika länder och kulturella bakgrunder kan det hända att något du uppfattar som obehagligt inte bryter mot våra riktlinjer.

  • Nakenbilder, pornografi och annat material med explicit sexuell innebörd är inte tillåtet på Spotify. 
  • Bilder av sexuella övergrepp mot barn och pedofili – Spotify har en nolltoleranspolicy för innehåll där minderåriga utnyttjas sexuellt eller sexualiseras. Att lägga upp, dela eller ladda ner bilder av den här typen leder till att ditt konto stängs av och Spotify rapporterar enligt lag sådant innehåll. 
  • Hatinnehåll och -bilder – Vi tillåter inte något innehåll som främjar, förespråkar eller uppmuntrar hat eller våld.
  • Trakasserier – Det är inte tillåtet att mobba eller trakassera  individer eller grupper inom tjänsten.  
  • Alltför våldsamt innehåll – Vi vill uppmuntra dig att uttrycka dig, men vi tillåter inte innehåll som är alltför våldsamt på Spotify.

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021

Var den här artikeln till hjälp?