Pobieranie muzyki i podcastów

Dotyczy wersji: Premium 

Pobierz ulubione utwory, albumy i podcasty w aplikacji, aby można je było odtwarzać bez połączenia z Internetem.

Możesz pobrać do 10 000 utworów na każde z 5 urządzeń.Wybierz swoje urządzenie poniżej, aby dowiedzieć się więcej:

Pamiętaj: do pobrania zawartości konieczne jest połączenie z Internetem. Aby pobrane pliki były aktywne, musisz przechodzić w tryb online przynajmniej raz na 30 dni i posiadać subskrypcję Premium.  

Pobieranie muzyki 

 1. Włącz Pobierz  po prawej stronie każdej playlisty. Możesz też włączyć pobieranie dla wszystkich Utworów w Bibliotece.
  Pamiętaj: w aplikacji na komputerze nie można pobierać albumów ani podcastów.
 2. Po zakończeniu pobierania symbol pobrania  pojawi się po prawej stronie nazwy playlisty. 
 3. Teraz nawet przy braku połączenia z Internetem lub gdy aplikacja jest w trybie offline, możliwe będzie słuchanie wszystkich pobranych w aplikacji utworów.

Przełącz aplikację w tryb offline 

Możesz słuchać teraz muzyki, nawet gdy utracisz połączenie z Internetem. A jeśli chcesz ręcznie włączyć tryb offline w aplikacji na komputer:

Mac

 1. Uruchom Spotify.
 2. Kliknij Spotify w menu Apple u góry ekranu.
 3. Wybierz Tryb offline.

Windows

 1. Uruchom Spotify.
 2. Kliknij Plik u góry ekranu.
 3. Wybierz Tryb offline.

Pamiętaj: w trybie offline możesz słuchać tylko muzyki pobranej w aplikacji.

Pobierz album lub playlistę 

 1. Włącz Pobierz  po prawej stronie  albumu lub playlisty. Możesz ją również włączyć dla wszystkich Utworów w Bibliotece
 2. Symbol pobrania  wskazuje, że pobieranie ukończono.
 3. Teraz nawet przy braku połączenia z Internetem lub gdy aplikacja jest w trybie offline, możliwe będzie słuchanie wszystkich pobranych w aplikacji utworów.

Pobieranie podcastów

 1. Dotknij  (iPhone) /  (Android) po prawej stronie odcinka podcastu.
 2. Dotknij przycisku Pobierz. Podcast zostanie automatycznie zapisany w sekcji Biblioteka.
 3. Symbol pobrania wskazuje, że pobieranie ukończono.
 4. Teraz będzie można słuchać tego odcinka podcastu w aplikacji nawet bez połączenia z Internetem i gdy aplikacja będzie w trybie offline.

Przełącz aplikację w tryb offline

Możesz słuchać teraz pobranej muzyki lub podcastów, nawet gdy utracisz połączenie z Internetem. A jeśli chcesz ręcznie włączyć tryb offline w telefonie lub tablecie:

 1. Dotknij Biblioteka .
 2. Dotknij Ustawienia .
 3. Dotknij Odtwarzanie.
 4. Włącz Tryb offline.

Zezwól na pobieranie przez sieć komórkową. 

Pobieranie za pomocą sieci komórkowej (3/4G) jest domyślnie wyłączone. Aby włączyć:

 1. Dotknij Biblioteka .
 2. Dotknij Ustawienia .
 3. Dotknij Jakość muzyki
 4. W sekcji Pobieranie wybierz Pobierz, korzystając z sieci komórkowej

Wskazówka: radzimy jednak pobierać muzykę przez sieć Wi-Fi, aby uniknąć opłat za transfer danych.

Nie działa?

Sprawdź Potrzebuję pomocy z pobranymi plikami

Ostatnia aktualizacja 20 marca, 2019