Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Bảo vệ tài khoản của bạn

Nhóm bảo mật của chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng nên thực hiện một số biện pháp để tăng cường bảo mật cho tài khoản Spotify của mình.

Dùng một mật khẩu an toàn

Để bảo vệ tài khoản tốt nhất có thể, bạn nên:

  • Dùng một mật khẩu dài, gồm chữ cái, chữ viết hoa, số và các ký tự đặc biệt.
  • Sử dụng mật khẩu riêng biệt cho từng dịch vụ trực tuyến của bạn.
  • Thường xuyên thay đổi mật khẩu.
  • Tuyệt đối không cho ai biết mật khẩu.

Bảo mật thiết bị

Luôn cập nhật chương trình cơ sở, hệ điều hành và/hoặc phần mềm diệt virus của thiết bị để đảm bảo khả năng bảo mật chung trên nền tảng trực tuyến.

Hãy truy cập vào trang hỗ trợ của thiết bị bạn sử dụng để được trợ giúp về vấn đề này.

Xóa quyền truy cập của các ứng dụng bên thứ ba

Nếu ai đó có quyền truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, bạn nên xóa mọi ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào Spotify vì các ứng dụng đó có thể đã bị xâm phạm. Bạn có thể cấp lại quyền truy cập cho các ứng dụng đó nếu muốn.

Xóa ứng dụng

Đăng xuất sau khi sử dụng Spotify trên các thiết bị dùng chung

Khi bạn ở cơ quan, trường học, thư viện hoặc đơn giản là khi sử dụng thiết bị không phải của mình, hãy nhớ đăng xuất sau khi sử dụng Spotify để tránh người khác có được quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Cách đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị và trang web cùng một lúc:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản.
  2. Trong phần Bảo mật và quyền riêng tư,chọn Đăng xuất ở mọi nơi.
  3. Nhấp vào Đăng xuất ở mọi nơi.

Lưu ý: Điều này không bao gồm các thiết bị của đối tác (ví dụ: loa, máy chơi trò chơi và TV). Đối với các thiết bị này, hãy truy cập vào trang ứng dụng của bạn rồi chọn XÓA QUYỀN TRUY CẬP.

Bài viết này có hữu ích không?