Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Email từ Spotify này có hợp lệ không?

Spotify sẽ không bao giờ hỏi thông tin cá nhân của bạn qua email, chẳng hạn như:

 • Thông tin thanh toán
 • Mật khẩu
 • Số An sinh xã hội hoặc mã số định danh
 • Yêu cầu thanh toán qua bên thứ 3 (ví dụ: Western Union)
 • Yêu cầu bạn tải bất cứ thứ gì xuống từ email của chúng tôi

Email về hoạt động của tài khoản

Chúng tôi gửi email về hoạt động của tài khoản để giúp bảo vệ tài khoản của bạn. Điều này bao gồm:

 • Những lần đăng nhập mới
 • Thành viên mới tham gia gói Family hoặc Duo

Vì lý do bảo mật, bạn không thể từ chối nhận các email này.

Nếu bạn thấy bất kỳ hoạt động nào mà bạn không nhận ra, hãy truy cập vào phần trợ giúp về trường hợp bị chiếm quyền tài khoản.

Bạn nhận được email đáng ngờ?

Một email là đáng ngờ nếu email của người gửi không kết thúc bằng "@spotify.com” hoặc nếu bạn chỉ đơn giản là không chắc chắn về email đó.

Đừng trả lời, nhấp vào bất cứ đường liên kết nào hoặc tải xuống bất cứ thứ gì trong email đó. Nếu bạn đã làm những điều trên, hãy thực hiện các biện pháp sau:

 1. Đặt lại mật khẩu của bạn.
 2. Thay đổi mật khẩu của bạn trên tất cả các trang web khác sử dụng cùng mật khẩu.
 3. Liên hệ với ngân hàng nếu bạn nghĩ rằng thông tin tài chính của bạn đã bị xâm phạm.

Báo cáo email đáng ngờ

 1. Chuyển tiếp email đến địa chỉ spoof@spotify.com.
 2. Xóa email.

Đội ngũ của chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo cho bạn email đó có xác thực hay không.

Bài viết này có hữu ích không?