Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Theo dõi bạn bè

Theo dõi bạn bè để xem nội dung họ đang nghe trong phần Hoạt động của bạn bè.

Hoặc đề nghị bạn bè chia sẻ với bạn đường liên kết đến hồ sơ của họ.

Chọn thiết bị của bạn để biết cách tìm và theo dõi bạn bè.

Bạn không tìm thấy bạn bè?

Bạn phải kết nối tài khoản Spotify với Facebook để tìm bạn bè của mình trong danh sách TÌM BẠN BÈ.

Nếu bạn đã kết nối tài khoản Spotify với Facebook nhưng vẫn không tìm thấy bạn bè của mình, hãy kiểm tra xem bạn đã chia sẻ Danh sách bạn bè trên Facebook với Spotify chưa:

  1. Trong trình duyệt web, hãy truy cập vào facebook.com/settings.
  2. Chuyển đến Ứng dụng và trang web.
  3. Chọn Spotify.

Xem ai đang theo dõi bạn

Tìm NGƯỜI THEO DÕI trên trang hồ sơ của bạn.

Chặn người khác

Bạn có thể chặn để người khác không xem được hoạt động của bạn trên Spotify.

Khi bạn chặn ai đó, họ:

  • Không thể theo dõi bạn hoặc danh sách phát của bạn
  • Không thể xem hồ sơ hoặc hoạt động nghe của bạn

Chọn thiết bị của bạn để biết cách chặn hoặc bỏ chặn ai đó:

Bài viết này có hữu ích không?