Last.fm

Scrobblować 
, czasownik: modne słówko z Internetu oznaczające wykorzystywanie Last.fm do śledzenia wszystkich utworów, jakie dana osoba odtwarzała w usłudze muzycznej. 

Przy użyciu Last.fm możesz „scrobblować” wszystko, czego słuchasz w Spotify na dowolnym urządzeniu.

  1. Przejdź do Last.fm i zaloguj się.
  2. Ustaw kursor na zdjęciu profilowym w prawym górnym rogu. 
  3. Kliknij Ustawienia.
  4. Kliknij Aplikacje.
  5. Kliknij Połącz (obok Scrobblowanie Spotify).
  6. Zezwól na dostęp do konta Spotify. 

Aby się rozłączyć

Wykonaj powyższe czynności i wybierz Rozłącz (obok Scrobblowanie Spotify).

Ostatnia aktualizacja 24 października, 2018