Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Last.fm

Scrobblować 
, czasownik: modne słówko z Internetu oznaczające wykorzystywanie Last.fm do śledzenia wszystkich utworów, jakie dana osoba odtwarzała w usłudze muzycznej. 

Przy użyciu Last.fm możesz „scrobblować” wszystko, czego słuchasz w Spotify!

Aby rozpocząć, wybierz urządzenie poniżej.

 1. W prawym górnym rogu aplikacji, kliknij  > Ustawienia.
 2. W obszarze Społecznościowe kliknij opcję POŁĄCZ SIĘ Z LAST.FM.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło w serwisie Last.fm, i kliknij POŁĄCZ.

Aby się rozłączyć

Przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij przycisk ROZŁĄCZ w obszarze Last.fm.

 1. Dotknij Biblioteka w menu na dole ekranu.
 2. Dotknij Ustawienia
 3. Wybierz pozycję Społecznościowe.
 4. W obszarze Scrobbling dotknij suwaka, aby ustawić go w pozycji WŁ. (kolor zielony).
 5. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Aby się rozłączyć

Przejdź do sekcji Ustawienia i przełącz suwak Scrobblingdo pozycji WYŁ. (kolor szary).

 1. Dotknij Ustawienia .
 2. Wybierz Społecznościowe.
 3. W obszarze LAST.FM obok pozycji Scrobbling dotknij suwaka, aby ustawić go w pozycji WŁ. (kolor zielony).
 4. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Aby się rozłączyć

Przejdź do sekcji Ustawienia, wybierz pozycję Społecznościowe i ustaw suwak Scrobbling Last.fm w pozycji WYŁ. (kolor szary).

 1. Dotknij Biblioteka w menu na dole ekranu.
 2. Dotknij .
 3. W sekcji Scrobblowanie do Last.fm przesuń suwak do pozycji WŁ. (kolor zielony).
 4. Wpisz swoją nazwę użytownika i hasło.
 5. Dotknij OK.

Aby się rozłączyć

Przejdź do sekcji Ustawienia i przełącz suwak Scrobblowanie do Last.fmdo pozycji WYŁ. (kolor szary).