Richtlijnen voor gebruikersafbeeldingen van profielen en playlists

Je kunt Spotify personaliseren door je eigen playlisthoezen en -omschrijvingen te maken en door je eigen profielfoto te uploaden.

Spotify is echter geen platform dat is bedoeld voor het promoten van vooroordelen, haat, misbruik of illegaal gedrag. Raadpleeg daarom deze Afbeeldingsrichtlijnen voor profielen en playlists om te zien welk type afbeeldingen en toelichtingen wel en niet zijn toegestaan.

Intellectueel eigendom en privacy 

Je mag geen afbeeldingen uploaden die copyright, handelsmerken of persoonlijke afbeeldingsrechten schenden, zoals hier omschreven:

  • Copyright - De meeste landen hanteren wetten met betrekking tot copyright om origineel werk en creaties (boeken, muziek, kunst etc.) van mensen te beschermen.  In het algemeen beschermt copyright geen ideeën of feiten, maar in sommige gevallen beschermt het originele woorden of afbeeldingen die worden gebruikt om een idee uit te drukken. Voor uitgebreidere informatie over landspecifieke copyright-wetten, ga je naar de wereldwijde directory van WIPO.
  • Handelsmerken- Een handelsmerk is een woord, slogan, symbool of ontwerp (logo, merk- of bedrijfsnaam) dat de producten/services die worden aangeboden door de ene entiteit onderscheidt van die van een andere entiteit. In het algemeen zijn wetten met betrekking tot handelsmerken bedoeld om verwarring bij consumenten over de herkomst van de partij die services aanbiedt te voorkomen.
  • Persoonlijke afbeeldingen - Persoonlijke rechten of publiciteitsrechten beschermen een individu tegen ongeautoriseerd openbaar of commercieel gebruik van hun naam, afbeelding, persoonlijkheid of overeenkomstige zaken. Dit komt erop neer dat je geen afbeelding van een individu mag plaatsen zonder instemming van deze persoon.  

Aanstootgevende, gewelddadige of ongepaste inhoud

Hieronder vind je een aantal richtlijnen voor aanstootgevende of gewelddadige inhoud die we niet tolereren. Houd er wel rekening mee dat we een grote community hebben met leden uit verschillende landen, van verschillende culturen en met verschillende achtergronden. Iets dat jij onaangenaam vindt, is dus niet vanzelfsprekend in strijd met onze Richtlijnen. 

  • Naaktheid, pornografie en andere seksueel getinte inhoud is niet toegestaan op Spotify. Als je twijfelt of een foto geschikt is, is de kans groot dat de afbeelding in strijd is met onze Richtlijnen voor afbeeldingen van profielen en playlists.   
  • Uitlatingen, afbeeldingen en symbolen van of referenties aan haatgroepen zijn strikt verboden op Spotify en worden direct verwijderd. 
  • Kinderpornografie - Spotify hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot seksueel getinte inhoud van minderjarigen.  Het plaatsen, delen of downloaden van dergelijke afbeeldingen is bij wet verboden en wordt gerapporteerd aan wetshandhavingsautoriteiten. Ook wordt je account geschorst.  Kom je een dergelijke afbeelding tegen, meld dit dan direct. 
  • Intimideren en pesten - Het intimideren of pesten van een individu of groep is niet toegestaan op de service.  Dergelijke inhoud wordt van de service verwijderd. 
  • Buitensporig gewelddadige inhoud - We willen dat je jezelf kunt uiten op Spotify, maar buitensporig aanstootgevende of gewelddadige inhoud is op Spotify niet toegestaan. Wanneer je inhoud wilt plaatsen, is het misschien verstandig om jezelf af te vragen of het merendeel van je familieleden en vrienden een negatieve reactie op je inhoud zouden hebben. Als dit zo is, is je afbeelding waarschijnlijk in strijd met onze Richtlijnen voor afbeeldingen van profielen en playlists.

Voor het laatst bijgewerkt op: 14 april, 2021

Was dit artikel nuttig?