Tôi cần trợ giúp với nội dung tải xuống

Những nội dung bạn đã tải xuống đều có biểu tượng Đã tải xuống  ở bên cạnh và có thể tìm thấy trong Thư viện. Không thể xuất nội dung của Spotify ra ngoài ứng dụng.

Mẹo: Hãy chuyển sang Chế độ Offline để chỉ phát nội dung đã tải xuống. Hãy chọn thiết bị của bạn để tìm hiểu cách thực hiện. Những nội dung bạn chưa tải xuống đều có màu xám và không khả dụng.

Nếu không tải được nhạc hoặc podcast của bạn xuống:

 • Đảm bảo thiết bị của bạn không ở trong chế độ ngủ.
 • Đảm bảo có đủ dung lượng trống trên bộ nhớ của thiết bị (tối thiểu là 1GB).
 • Thiết bị phải đang kết nối Internet.
 • Bạn chỉ có thể tải nhạc và podcast xuống tối đa 5 thiết bị riêng biệt (xem "Quản lý thiết bị offline của bạn" bên dưới). 
 • Bạn chỉ có thể tải tối đa 10.000 bài hát xuống một thiết bị. Nếu gặp thông báo lỗi nói rằng bạn đã đạt giới hạn này, hãy thử xóa bớt một số nội dung đã tải xuống.
 • Bạn cần có một đăng ký Premium còn hiệu lực. Hãy tìm hiểu cách kiểm tra trạng thái của đăng ký.
 • Hãy đảm bảo sử dụng tài khoản của bạn ít nhất một lần trong 30 ngày gần nhất. 
 • Bạn không thể tải podcast và album xuống máy tính.

Đầu tiên, hãy kiểm tra trạng thái của phiên tải xuống. Biểu tượng Đã tải xuống  biểu thị phiên tải xuống đã thành công.

Lưu ý: Bạn cần tải lại nhạc sau khi cài đặt lại ứng dụng. 

Nội dung tải xuống của bạn có thể bị xóa do một số nguyên nhân khả dĩ sau đây:

 • Bạn đã tải nhạc xuống quá 5 thiết bị.
 • Bạn đã không sử dụng Spotify ít nhất một lần trong 30 ngày gần nhất. 
 • Nếu bạn đã cài đặt lại ứng dụng gần đây.
 • Ứng dụng Spotify của bạn cần cập nhật
 • Thẻ SD của bạn (nếu có) đã bị xâm phạm (bị tấn công, làm hỏng, v.v.) 
 • Nội dung này hiện không còn trên Spotify.
 • Chúng tôi thường xuyên cập nhật các bản nhạc trong một số playlist, do đó, chúng có thể bị xóa. 

Nếu bản nhạc đó vẫn bị xóa sau khi tải xuống thiết bị, hãy xóa tất cả thiết bị offline đang hoạt động của bạn (xem "Quản lý thiết bị offline đang hoạt động của bạn" bên dưới), sau đó cài đặt lại ứng dụng trước khi tải xuống các bản nhạc một lần nữa. 

Người đăng ký Premium phải sử dụng Spotify ít nhất một lần trong vòng 30 ngày. Điều này cũng để Spotify có thể kiểm tra đăng ký của bạn vẫn còn hoạt động và tính số lượt phát bản nhạc để thanh toán cho các nghệ sĩ.

Nếu không sử dụng Spotify ít nhất một lần trong vòng 30 ngày thì mọi bản nhạc bạn đã tải xuống để nghe offline sẽ tự động bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

Bạn có thể tải các bản nhạc Spotify xuống để nghe offline trên tối đa 5 thiết bị cùng một lúc. 

Nếu muốn tải nhạc xuống thiết bị thứ 6, bạn có các tùy chọn sau:

 • Khi bạn tải nhạc xuống thiết bị bổ sung, thì thiết bị có nội dung tải xuống đầu tiên sẽ tự động bị xóa khỏi danh sách Thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline nữa. 
 • Trước khi bạn tải nhạc xuống thiết bị bổ sung, hãy xóa thủ công một thiết bị khỏi danh sách Thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline nữa. 
Lần cập nhật gần đây nhất: 15 Tháng 4, 2019