Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Xử lý sự cố nghe offline

Nếu bạn không tải nhạc xuống được:

 • Đảm bảo thiết bị không ở trong chế độ ngủ.
 • Hãy đảm bảo có đủ không gian trống trên bộ nhớ của thiết bị (chúng tôi khuyến cáo tối thiểu là 1GB).
 • Thiết bị phải có kết nối internet hoạt động.
 • Bạn chỉ có thể tải nhạc cho một tối đa là 3 thiết bị riêng biệt (xem "Quản lý các thiết bị offline đang hoạt động của bạn" dưới đây). 
 • Kiểm tra để đảm bảo bạn chưa đạt tới giới hạn bài hát tải xuống của thiết bị (3.333 bài hát cho một thiết bị).
 • Bạn cần có một đăng ký Premium còn hiệu lực. 
 • Hãy đảm bảo tài khoản của bạn trực tuyến ít nhất một lần trong 30 ngày gần nhất. 

Đầu tiên, hãy kiểm tra tình trạng tải xuống. Biểu tượng Đã tải xuống   biểu thị việc tải xuống đã thành công.

 • Nếu mũi tên Đã tải xuống màu xám, hãy xem "Nhạc không tải xuống được" ở trên.
 • Nếu mũi tên Đã tải xuống màu xanh, hãy thử bật Chế độ Offline trong cài đặt ứng dụng của bạn.
 • Nếu điều này không có tác dụng, hãy thử cài đặt lại ứng dụng.

Lưu ý: Bạn cần tải lại nhạc sau khi cài đặt lại ứng dụng. 

Có một vài lý do có thể tại sao nhạc tải về của bạn có thể đã bị xóa bỏ:

 • Bạn đã tải nhạc về  nhiều hơn 3 thiết bị.
 • Bạn đã không trực tuyến trên Spotify ít nhất một lần trong 30 ngày vừa qua. 
 • Gần đây bạn cài đặt lại ứng dụng (làm như vậy sẽ tự động xóa các bản nhạc đã tải xuống khỏi thiết bị của bạn). 
 • Ứng dụng Spotify của bạn cần cập nhật. 
 • Thẻ SD của bạn (nếu thiết bị của bạn có) đã bị xâm phạm (bị tấn công, làm hỏng, v.v.) 
 • Nội dung này hiện không còn trên Spotify.
 • Các bản nhạc trong một số danh sách phát, như Discover Weekly và các danh sách phát do Spotify tuyển chọn khác được cập nhật định kỳ, có nghĩa là các bản nhạc có thể đã bị xóa. 

Nếu các bản nhạc của bạn vẫn chưa được tải xuống thiết bị, chúng tôi khuyến cáo xóa toàn bộ các thiết bị ngoại tuyến đang hoạt động của bạn (xem "Quản lý các thiết bị ngoại tuyến đang hoạt động của bạn" ở dưới), rồi cài đặt lại ứng dụng, trước khi tải xuống các bản nhạc một lần nữa. 

Người đăng ký Premium phải truy cập trực tuyến vào Spotify ít nhất một lần trong 30 ngày. Điều này cũng để Spotify có thể kiểm tra đăng ký của bạn vẫn còn hoạt động và tính số lượt phát bản nhạc để thanh toán cho các nghệ sĩ.

Nếu bạn không truy cập trực tuyến vào Spotify ít nhất một lần một tháng, bất kỳ bản nhạc nào bạn đã tải xuống để nghe offline sẽ bị tự động xóa khỏi thiết bị của bạn.

Bạn có thể tải xuống các bản nhạc Spotify để nghe offline trên tối đa 3 thiết bị cùng lúc. Nếu bạn muốn tải nhạc cho  thiết bị thứ 4, bạn có các tùy chọn này:

 • Khi bạn tải xuống thiết bị bổ sung, thiết bị nhận các bản tải xuống đầu tiên sẽ tự động bị loại bỏ khỏi Danh sách các thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline. 
 • Trước khi bạn tải xuống thiết bị bổ sung, hãy xoá thủ công một thiết bị khỏi Danh sách thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline.