Tôi cần trợ giúp với nội dung tải xuống

Bạn có thể tìm thấy mọi nội dung tải xuống của mình trong Thư viện. Mũi tên xanh lục  biểu thị quá trình tải xuống thành công. 

Mẹo: Hãy chuyển sang Chế độ offline để phát nội dung tải xuống. Hãy chọn thiết bị của bạn để tìm hiểu cách thực hiện. Mọi nội dung bạn chưa tải xuống đều có màu xám và không có sẵn.

 • Hãy đảm bảo thiết bị của bạn không ở chế độ ngủ.
 • Đảm bảo có đủ dung lượng trống trên bộ nhớ của thiết bị (tối thiểu nên là 1 GB).
 • Thiết bị phải đang kết nối Internet.
 • Bạn chỉ có thể tải xuống tối đa 5 thiết bị riêng biệt. Nếu bạn tải nhạc xuống thiết bị thứ 6, thì nội dung tải xuống sẽ tự động bị xóa khỏi thiết bị mà bạn không sử dụng trong khoảng thời gian dài nhất.
 • Bạn chỉ có thể tải tối đa 10.000 bài hát xuống một thiết bị. Nếu gặp thông báo lỗi cho biết bạn đã đạt giới hạn này, hãy thử xóa bớt một số nội dung tải xuống hiện có.
 • Bạn cần Premium để tải xuống nhạc. Hãy kiểm tra trạng thái gói đăng ký của bạn trên trang tài khoản, trong phần Gói của bạn.
 • Hãy đảm bảo tài khoản của bạn kết nối mạng ít nhất một lần trong 30 ngày gần nhất. 
 • Bạn không thể tải podcast và album xuống máy tính để bàn.

Đầu tiên, hãy kiểm tra trạng thái của phiên tải xuống. Mũi tên xanh lục  biểu thị quá trình tải xuống thành công.

Lưu ý: Bạn cần tải lại nhạc xuống sau khi cài đặt lại ứng dụng. 

 • Bạn chỉ có thể tải xuống tối đa 5 thiết bị riêng biệt. Nếu bạn tải nhạc xuống thiết bị thứ 6, thì nội dung tải xuống sẽ tự động bị xóa khỏi thiết bị mà bạn không sử dụng trong khoảng thời gian dài nhất.
 • Tài khoản của bạn cần kết nối mạng ít nhất 30 ngày một lần.
 • Việc cài đặt lại ứng dụng sẽ xóa mọi nội dung tải xuống.
 • Hãy kiểm tra xem ứng dụng Spotify của bạn có cần cập nhật không. 
 • Hãy kiểm tra xem có vấn đề với thẻ SD của bạn không (nếu thiết bị của bạn có).
 • Hãy kiểm tra để đảm bảo nội dung vẫn có sẵn trên Spotify.

Nếu bản nhạc của bạn vẫn bị xóa sau khi tải xuống thiết bị, thì bạn nên cài đặt lại ứng dụng trước khi tải xuống lại bản nhạc. 

Việc này nhằm giúp Spotify có thể kiểm tra để đảm bảo rằng gói Premium của bạn vẫn hoạt động và tính số lượt phát để trả thù lao cho các nghệ sĩ.

Nếu không sử dụng Spotify trực tuyến ít nhất một lần trong vòng 30 ngày, thì mọi bản nhạc bạn đã tải xuống để nghe offline sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

Lần cập nhật gần đây nhất: 21 Tháng 4, 2020