Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Thông tin bộ nhớ

Spotify sử dụng bộ nhớ thiết bị của bạn để:

  • Lưu trữ nhạc và podcast dưới dạng bộ nhớ đệm để có thể phát mà không bị chậm
  • Lưu trữ nhạc và podcast đã tải xuống để phát khi không có kết nối mạng

Bạn nên dành ít nhất 1 GB bộ nhớ trống trên thiết bị cho Spotify.

Quản lý việc sử dụng bộ nhớ

Để giải phóng bộ nhớ hoặc khắc phục các vấn đề thường gặp, bạn có thể xóa bộ nhớ đệm hoặc quản lý vị trí lưu nội dung tải xuống.

Bài viết này có hữu ích không?