Hãy xem phần trợ giúp Twitter hoặc Facebook của chúng tôi:

TwitterFacebook

Các thiết bị được hỗ trợ cho Spotify

Lưu ý: Tại một thời điểm, bạn chỉ có thể phát nhạc trên một thiết bị cho mỗi tài khoản.

Bạn có thể tải ứng dụng xuống máy tính, thiết bị di động và máy tính bảng.

Tải ứng dụng xuống

Các phiên bản được hỗ trợ

iOS

iOS 13 trở lên

Android

Android OS 5.0 trở lên

Máy Mac

OS X 10.11 trở lên

Windows

Windows 7 trở lên

Trình phát trên web

Bạn có thể phát Spotify trên trình duyệt web.

Truy cập vào trình phát trên web

Các trình duyệt web được hỗ trợ:

  • Chrome
  • Firefox
  • Edge
  • Opera
  • Safari

Các thiết bị khác

Ứng dụng này có sẵn trên một số ô tô, TV, máy chơi trò chơi, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị khác. Hãy xem cửa hàng ứng dụng của các thiết bị đó.

Ngoài ra, bạn cũng có thể phát trên nhiều thiết bị khác thông qua các kết nối không dây như Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay, Chromecast, Alexa, Trợ lý Google, v.v.

Hãy kiểm tra thông tin với nhà sản xuất để biết các thiết bị tương thích.

Lưu ý: Chỉ có thể truy cập vào nội dung Spotify bằng ứng dụng Spotify, trang web của trình phát trên web hoặc các ứng dụng khác được Spotify ủy quyền.

Bài viết này có hữu ích không?