Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Thông số kỹ thuật của video

Tuân theo các thông số kỹ thuật của chúng tôi để đảm bảo tải video lên Spotify for Podcasters thành công.

Thư mục chứa

 • tệp .MP4 or .MOV
 • Phải có hai bản: một bản video và một bản âm thanh
 • Bản video và bản âm thanh phải có cùng thời lượng
 • Tốc độ bit nên dùng là 25 Mbps cho chất lượng HD hoặc 35 Mbps cho chất lượng 4K

Video

 • Độ phân giải cao H.264
 • Tỷ lệ khung hình là màn hình ngang 16:9
 • Tốc độ bit tối đa là 25 Mbps đối với video 1080p hoặc 35 Mbps đối với video 4k
 • Sử dụng tốc độ khung hình thực của video gốc
 • Thời lượng tối đa là 12 giờ

Âm thanh

 • AAC-LC
 • Tốc độ bit từ 192 Kbps trở lên
 • Âm thanh nổi
 • Không hỗ trợ âm thanh vòm/đa kênh
 • Thời lượng tối đa là 12 giờ
Bài viết này có hữu ích không?