Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Thay thế một tập hiện có bằng video

Thay thế các tập âm thanh hiện có của bạn bằng video để tạo các tập video.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm âm thanh có trong tập của bạn vào tệp video tải lên.

 1. Chuyển đến phần Tập trên trang web Spotify for Podcasters.
  Lưu ý: Bạn không thể thay thế các tập bằng video trên ứng dụng di động.
 2. Cuộn xuống cuối danh sách tập rồi nhấp vào Thay thế hàng loạt tập.
 3. Nhấp vào Thay thế bên cạnh một tập rồi chọn tệp video có trên thiết bị của bạn.
 4. Lặp lại bước 3 cho bất kỳ tập nào khác mà bạn muốn thay thế bằng video.
  Mẹo: Bạn có thể tải lên tối đa 10 tệp video cùng một lúc.
 5. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tiếp theo rồi chọn Thay thế.
 6. Dấu kiểm màu xanh lá cho biết khi nào tệp video của bạn đã được tải lên.
 7. Khi tất cả các tệp video của bạn đã được tải lên, hãy nhấp vào Kết thúc.

Các loại tệp được hỗ trợ

Chúng tôi hỗ trợ các tệp video .MOV và .MP4 và bạn nên dùng tỷ lệ khung hình 16x9. Xem toàn bộ thông số video của chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không?