Warning:

Thời gian chờ nói chuyện với chuyên gia tư vấn sẽ lâu hơn bình thường.

Bạn có thể tìm thấy giải pháp nhanh hơn trên trang trợ giúp của chúng tôi.

Sun, 19 May 2024 22:30:58 GMT

Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Tập video cho podcast không được lưu trữ trên Spotify

Ngay cả khi podcast không được lưu trữ trên Spotify, bạn vẫn có thể dùng Spotify for Podcasters để tải tập video lên thay cho các tập âm thanh.

  1. Dùng tài khoản Spotify của bạn để đăng nhập vào Spotify for Podcasters. Nếu bạn có nhiều podcast, hãy tìm podcast bạn cần trong Danh mục.
  2. Xác định vị trí của tập bạn muốn thay đổi thành tập video rồi nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm bên cạnh tập đó.
  3. Nhấp vào Tải video lên.
  4. Chọn tệp video trên thiết bị của bạn.
  5. Sau khi đã tải xong tệp lên, bạn có thể xem trước tập của mình. Sau đó nhấp vào Phát hành khi bạn sẵn sàng.

Người hâm mộ của bạn chỉ thấy các tập video được tải lên qua Spotify for Podcasters trong ứng dụng Spotify và trình phát trên web.

Bài viết này có hữu ích không?