Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Chuyển nền tảng lưu trữ podcast của bạn sang Spotify for Podcasters

Bạn có thể dễ dàng di chuyển nền tảng lưu trữ podcast của mình sang Spotify for Podcasters mà vẫn giữ được các tập hoặc hồ sơ hiện có trên các nền tảng khác, bằng cách làm theo 2 bước sau:

  1. Nhập các tập vào Spotify for Podcasters. Quá trình này chỉ mất vài giây và bạn không phải tự mình tải các tập lên.
  2. Chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu cũ của bạn. Để người nghe tiếp tục đăng ký chương trình của bạn và đảm bảo họ vẫn nhận được các tập mới.

Nhập các tập của bạn

  1. Truy cập vào trang Chuyển đổi của chúng tôi.
  2. Dán nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc tìm tên podcast của bạn.
  3. Đăng ký tài khoản Spotify for Podcasters sau khi bạn đã chọn podcast hoặc nhập podcast vào tài khoản Spotify for Podcasters hiện có nếu bạn đã tạo tài khoản.

Lưu ý: Spotify for Podcasters chính thức hỗ trợ quy trình nhập từ các máy chủ này.

Chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu của bạn

Khi đã hoàn tất bước nhập, bạn sẽ cần chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu RSS của mình để nguồn cấp trỏ đến URL Spotify for Podcasters mới.

Đây là một bước quan trọng trước khi chúng tôi có thể phân phối podcast của bạn đến các nền tảng khác. Nếu bạn nhập podcast của mình nhưng không hoàn thành bước chuyển hướng, mọi tập mới bạn tạo sẽ không đồng bộ hóa với chương trình hiện tại của bạn.

Bạn có thể chuyển hướng từ hầu hết mọi nền tảng lưu trữ bằng cách nhập nguồn cấp dữ liệu RSS mới của mình trên Spotify for Podcasters từ đâu đó trong phần cài đặt tài khoản của nền tảng lưu trữ cũ. Bạn có thể tìm thấy nguồn cấp dữ liệu RSS của mình trên Spotify for Podcasters trong phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast. Một số nền tảng lưu trữ có thể yêu cầu bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ của họ để thiết lập lệnh chuyển hướng 301.

Sau đây là cách chuyển hướng từ các nền tảng lưu trữ này:

Lưu ý: Bạn chỉ nên hủy kích hoạt tài khoản của mình với máy chủ cũ sau khi xác nhận rằng bước chuyển hướng đã hoạt động.

Nếu bạn gặp vấn đề khi chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu, hãy tham khảo những mẹo này.

Nếu bạn tải các tập video lên thông qua Spotify for Podcasters trước khi chuyển nền tảng lưu trữ podcast, thì các tập video đó sẽ trở thành các tập chỉ có âm thanh khi bạn lưu trữ trên Spotify. Bạn sẽ phải tải lại các tập video lên sau khi đã chuyển hướng xong nguồn cấp dữ liệu.

Xác nhận quy trình chuyển hướng có hiệu quả

Để xác nhận rằng việc chuyển hướng đã hoạt động, hãy chuyển đến nguồn cấp dữ liệu RSS cũ của bạn rồi sao chép và dán URL vào trình duyệt. Nếu URL chuyển hướng đến đường liên kết Spotify for Podcasters, thì bạn đã hoàn tất!

Xác nhận rằng tất cả các tập của bạn đang xuất hiện trên hồ sơ Spotify for Podcasters, sau đó bạn có thể tiếp tục và đóng tài khoản của mình với máy chủ cũ.

Liên kết đến chương trình trên các nền tảng khác

Thêm đường liên kết vào danh sách podcast trên các nền tảng khác trong phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast. Thao tác này sẽ tạo một huy hiệu trên hồ sơ Spotify for Podcasters công khai của bạn để người nghe có thể biết bạn đang sử dụng những ứng dụng nào.

Di chuyển trở lại Spotify for Podcasters

Nếu ban đầu bạn lưu trữ podcast của mình trên Spotify for Podcasters (hoặc Anchor), sau đó chuyển sang một nền tảng lưu trữ khác và hiện đang di chuyển trở lại Spotify for Podcasters, bạn sẽ cần tải các tập bạn đã phát từ máy chủ hiện tại của mình lên Spotify for Podcasters theo cách thủ công. Chúng tôi không thể nhập số lượng lớn chúng cho bạn.

Cách nhập các tập vào Spotify for Podcasters

Lưu ý: Để hiển thị các tập của bạn theo thứ tự thời gian, hãy điều chỉnh ngày phát hành của tập.

Xử lý sự cố

Hãy tham khảo những mẹo này nếu bạn gặp bất cứ vấn đề nào khi chuyển đổi nền tảng lưu trữ podcast sang Spotify for Podcasters.

Bài viết này có hữu ích không?