Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Vấn đề khi chuyển nền tảng lưu trữ podcast hiện tại sang Spotify for Podcasters

Thiếu tập

Nếu bạn bị thiếu tập sau khi nhập podcast vào Spotify for Podcasters, hãy kiểm tra xem các tập bị thiếu có xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu RSS cũ của bạn không.

Một số nền tảng lưu trữ giới hạn số tập bạn có thể đưa vào nguồn cấp dữ liệu. Hãy kiểm tra phần cài đặt tài khoản để xem bạn có thể tăng giới hạn này lên không, hoặc liên hệ với nền tảng lưu trữ cũ để hỏi về việc đưa thêm tập vào nguồn cấp dữ liệu.

Sau khi thực hiện thay đổi, bạn có thể phải làm mới trang web hoặc bộ nhớ đệm của nguồn cấp dữ liệu để hiển thị thêm các tập.

Không truy cập được nguồn cấp dữ liệu

Nếu URL nguồn cấp dữ liệu RSS không tải hoặc xảy ra lỗi 404, chúng tôi sẽ không thể nhập các tập của bạn vào Spotify for Podcasters.

Hãy xác nhận rằng URL của bạn là chính xác. Đảm bảo rằng bạn đang dùng nguồn cấp dữ liệu RSS của podcast chứ không phải đường liên kết đến trang hồ sơ công khai của podcast đó.

Lỗi xác thực

Nếu nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn có điều gì bất ổn hoặc bị sai định dạng, lỗi xác thực có thể xảy ra.

Hãy dùng công cụ như Cast Feed Validator hoặc Podba.se Podcast Validator để kiểm tra lỗi trong nguồn cấp dữ liệu của bạn, sau đó khắc phục bằng cách làm theo hướng dẫn của công cụ xác thực.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề với nguồn cấp dữ liệu RSS, hãy liên hệ với nền tảng lưu trữ ban đầu của bạn để được hỗ trợ thêm.

Chuyển hướng 301

Nếu nền tảng lưu trữ cũ của bạn không hỗ trợ chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu 301, chúng tôi có thể giúp bạn hoàn tất quá trình chuyển sang Spotify for Podcasters.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành tất cả các bước sau:

  1. Nhập các tập vào Spotify for Podcasters.
  2. Liên hệ với nền tảng lưu trữ cũ để xác nhận lại rằng họ không cung cấp khả năng chuyển hướng 301.
  3. Thêm đường liên kết vào danh sách niêm yết podcast trên các nền tảng nghe trong phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast của bạn.
  4. Liên hệ với từng nền tảng mà podcast của bạn đang ở trên đó rồi nhờ họ cập nhật nguồn cấp dữ liệu RSS thành nguồn cấp dữ liệu mới trên Spotify for Podcasters.

Sau khi làm xong các bước trên, hãy cho chúng tôi biết. Khi đó, chúng tôi sẽ hủy kết nối với nền tảng lưu trữ cũ của bạn.

Sau khi chúng tôi hủy kết nối, bạn có thể đóng tài khoản trên nền tảng lưu trữ cũ.

Bài viết này có hữu ích không?