Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Xác nhận quyền sở hữu podcast trên Spotify for Podcasters

Nếu bạn đã lưu trữ podcast bằng Spotify for Podcasters (trước đây là Anchor), hãy đăng nhập bằng tài khoản Spotify hoặc thông tin đăng nhập hiện có của bạn.

Nếu không lưu trữ trên Spotify nhưng muốn truy cập vào số liệu phân tích của Spotify, bạn có thể xác nhận quyền sở hữu chương trình trên Spotify for Podcasters bằng cách làm như sau:

 1. Truy cập vào Spotify for Podcasters.
 2. Chọn Máy chủ khác nếu bạn lưu trữ podcast bằng một nền tảng như Buzzsprout, Libsyn, Podbean hoặc bất kỳ máy chủ lưu trữ nào khác ngoài Spotify.
 3. Đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn.
  Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản Spotify, bạn có thể tạo tài khoản miễn phí.
 4. Dán nguồn cấp dữ liệu RSS của podcast.
 5. Chúng tôi sẽ gửi email xác minh đến địa chỉ trong nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn. Hãy sao chép mã gồm 8 chữ số trong email đó rồi dán vào biểu mẫu gửi đi.
  Mẹo: Nếu bạn không nhận được email xác minh, hãy thử các bước sau.
 6. Thêm thông tin về podcast như danh mục, ngôn ngữ và quốc gia.
 7. Xem lại thông tin rồi gửi.

Cấp/xóa quyền truy cập

Nhiều thành viên trong nhóm có thể có quyền truy cập vào cùng một podcast bằng các bước ở trên. Mỗi thành viên trong nhóm cần có tài khoản Spotify của riêng họ và quyền truy cập vào địa chỉ email trong nguồn cấp dữ liệu RSS trước khi có quyền truy cập vào podcast.

Đối với các chương trình được lưu trữ trên Spotify, người dùng chỉ có thể truy cập bằng thông tin đăng nhập hiện có.

Lưu ý: Nếu bạn xác nhận quyền sở hữu hoặc tải podcast lên bằng tài khoản Spotify không đúng và muốn thay đổi tài khoản có quyền truy cập vào Spotify for Podcasters, cách dễ nhất là đăng nhập vào đúng tài khoản Spotify, sau đó xác nhận lại quyền truy cập theo các bước ở trên.

Bài viết này có hữu ích không?