Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Các lựa chọn kiếm tiền của Spotify for Podcasters

Ambassador Ads sẽ ngừng hoạt động sau ngày 14/02/2024. Những nhà sáng tạo đủ điều kiện sẽ có thể tiếp tục kiếm tiền qua Ambassador Ads cho đến hết ngày 14/02/2024, nhưng sau đó, chương trình quảng cáo này sẽ không còn được cung cấp nữa. Đọc thêm tại đây.

Nếu là người dẫn podcast trên Spotify, bạn có thể kiếm tiền từ podcast của mình trên Spotify for Podcasters bằng một vài cách sau đây, tùy thuộc vào vị trí và quy mô đối tượng:

Yêu cầu về điều kiện

Bạn cần đáp ứng một số yêu cầu để đủ điều kiện sử dụng từng sản phẩm kiếm tiền của chúng tôi.

  • Gói đăng ký podcast: Đã phát hành ít nhất 2 tập, hoạt động tại thị trường có hỗ trợ Gói đăng ký podcast và có ít nhất 100 người nghe trên Spotify trong vòng 60 ngày qua.
  • Hỗ trợ từ người nghe: Đã phát hành ít nhất 2 tập, hoạt động tại Hoa Kỳ và có ít nhất 100 người nghe trên Spotify trong 60 ngày qua.
  • Automated Ads: Chương trình này hiện chỉ dành cho những người được mời tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

  • Stripe: Kết nối Stripe với tài khoản Spotify for Podcasters để rút số dư bạn kiếm được từ các tính năng kiếm tiền đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về Stripe
  • Spotify Payouts: Nhà sáng tạo đủ điều kiện có thể thiết lập Spotify Payouts để nhận khoản thanh toán tự động hằng tháng. Tìm hiểu thêm về Spotify Payouts
Bài viết này có hữu ích không?