Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Đăng nhập vào Spotify for Podcasters

Anchor hiện là một phần của Spotify for Podcasters

Spotify for Podcasters mới kết hợp tất cả trải nghiệm của bộ công cụ tạo podcast trên Spotify vào một nơi. Cách bạn sử dụng Spotify for Podcasters tùy thuộc vào việc bạn lưu trữ podcast trên Spotify (trước đây là Anchor) hay trên nền tảng khác.

  • Nếu bạn lưu trữ podcast trên Spotify (trước đây là Anchor), hãy xem phần Lưu trữ trên Spotify ở bên dưới.
  • Nếu bạn lưu trữ podcast trên Megaphone, hãy tham khảo phần Lưu trữ trên Megaphone ở bên dưới.
  • Nếu bạn lưu trữ podcast trên nền tảng khác, hãy xem phần Lưu trữ trên nền tảng khác ở bên dưới.

Nếu bạn không chắc chắn nên dùng lựa chọn đăng nhập nào, hãy nhớ rằng dịch vụ lưu trữ là nơi bạn tải tệp lên để phân phối cho Spotify. Nếu bạn tải tệp lên bằng một nền tảng như Buzzsprout hoặc Libsyn, hãy chuyển đến phần Lưu trữ trên nền tảng khác – podcast của bạn được phân phối cho Spotify nhưng không được lưu trữ trên Spotify.

Lưu trữ trên Spotify

Đăng nhập tại http://podcasters.spotify.com/pod/login

Việc lưu trữ trên Spotify giúp bạn phân phối nội dung đến các nền tảng khác, có nhiều cách để kiếm tiền từ nội dung, cũng như có quyền truy cập vào tất cả các công cụ tạo để giúp bạn tạo chương trình.

Nếu trước đây đã sử dụng Anchor, thì bạn sẽ đăng nhập bằng chính thông tin hoặc phương thức đăng nhập đã dùng cho Anchor. Việc Anchor trở thành Spotify for Podcasters sẽ không ảnh hưởng đến các tập, số liệu phân tích và thu nhập của bạn.

Lưu trữ trên Megaphone

Đăng nhập tại https://megaphone.spotify.com/

Nếu lưu trữ podcast trên Megaphone, bạn có thể tiếp tục sử dụng Megaphone để quản lý podcast. Bạn có thể sử dụng Spotify for Podcasters như một công cụ bổ sung để kiểm tra số liệu phân tích của chương trình trên Spotify và tận dụng các công cụ tương tác với người hâm mộ của Spotify như cuộc thăm dò ý kiến và mục Hỏi đáp.

Để đăng nhập, bạn sẽ cần kết nối tài khoản Spotify với Spotify for Podcasters. Nếu từng dùng tài khoản Spotify để đăng nhập, bạn có thể tiếp tục làm như vậy. Nếu không có tài khoản Spotify hoặc muốn tạo tài khoản mới, bạn có thể tạo tài khoản tại đây.

Lưu trữ trên nền tảng khác

Đăng nhập tại https://podcasters.spotify.com/dash

Nếu lưu trữ podcast trên Buzzsprout, Libsyn, Podbean hoặc máy chủ khác, bạn có thể sử dụng Spotify for Podcasters để kiểm tra hiệu suất của podcast trên Spotify, cũng như tương tác với người nghe trên Spotify bằng các công cụ như cuộc thăm dò ý kiến và mục Hỏi đáp.

Một số nhà sáng tạo cũng có thể tải các tập video lên Spotify. Bạn có thể kiểm tra xem mình có quyền truy cập hay không bằng cách truy cập vào tài khoản Spotify for Podcasters của mình.

Bạn cần kết nối tài khoản Spotify với Spotify for Podcasters để đăng ký, sau đó xác nhận quyền sở hữu podcast của mình trên Spotify for Podcasters.

Nếu có quyền truy cập vào Spotify for Podcasters trước khi chuyển đổi, bạn có thể tiếp tục dùng tài khoản Spotify của mình để đăng nhập.

Câu hỏi thường gặp

Bài viết này có hữu ích không?