Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Thiết lập Spotify Payouts

Spotify Payouts là công nghệ chúng tôi dùng để trả tiền cho công sức sáng tạo của cộng đồng những nhà sáng tạo trên Spotify (chẳng hạn như nhà sáng tạo podcast).

Nếu đủ điều kiện dùng Spotify Payouts, bạn sẽ có thể tạo một tài khoản bằng tài khoản Spotify của mình khi thiết lập các sản phẩm kiếm tiền.

Thu nhập của bạn không bị ảnh hưởng khi đăng ký Spotify Payouts. Doanh thu được tự động thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn mỗi tháng.

Thiết lập Spotify Payouts

 1. Chuyển đến thẻ Kiếm tiền.
 2. Chọn Thiết lập Spotify Payouts.
  Lưu ý: Bạn sẽ chỉ nhìn thấy lựa chọn này nếu được mời dùng Spotify Payouts.
 3. Kết nối tài khoản Spotify của bạn.
  Lưu ý: Bạn cần có tài khoản Spotify để kiếm tiền với Spotify Payouts. Nếu không có tài khoản Spotify hoặc không muốn dùng tài khoản cá nhân của mình, bạn có thể tạo miễn phí một tài khoản mới.
 4. Sau khi đã kết nối tài khoản Spotify, hãy chọn Chuyển đến Payouts rồi chọn Bắt đầu.
 5. Điền các thông tin cần thiết.
  Lưu ý: Bạn sẽ cần Mã số thuế để kích hoạt Spotify Payouts. Tìm hiểu thêm thông tin tại đây
 6. Xác nhận câu trả lời rồi chọn Lưu và hoàn tất.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận rằng tài khoản Spotify Payouts của bạn đang hoạt động.

Đăng ký với tư cách doanh nghiệp hoặc cá nhân

Sự khác biệt chính giữa 2 loại tài khoản này là cách áp dụng thuế. Không có sự khác biệt nào về dịch vụ hoặc tần suất thanh toán giữa tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp.

Tiền thanh toán cho doanh nghiệp sẽ được ghi vào tài khoản phải trả cho công ty, về mặt pháp lý được coi là một pháp nhân. Tiền thanh toán cho cá nhân sẽ được chuyển trực tiếp cho riêng từng cá nhân. Do đó, thông tin chúng tôi thu thập để tiến hành thanh toán sẽ khác nhau.

Để nhận tiền với tư cách cá nhân, bạn cần cung cấp:

 • Tên pháp lý
 • Địa chỉ nhà
 • Số an sinh xã hội (SSN)
  Lưu ý: Chúng tôi thu thập SSN của bạn vì mục đích đóng thuế để thanh toán cho bạn và để lập hồ sơ cho mọi báo cáo thông tin thuế cần thiết

Để nhận tiền với tư cách doanh nghiệp, bạn thường phải cung cấp:

 • Tên doanh nghiệp
 • Loại doanh nghiệp
 • Địa chỉ doanh nghiệp
 • Mã số thuế (TIN)

Nếu là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bạn cần cung cấp:

 • Tên pháp lý
 • Địa chỉ nhà
 • Mã số thuế (TIN)

Cách thay đổi từ tài khoản cá nhân thành tài khoản doanh nghiệp hoặc ngược lại:

 1. Hủy liên kết tài khoản Spotify khỏi tài khoản Spotify for Podcasters trên Trang ứng dụng của bạn.
 2. Tạo tài khoản Spotify mới
 3. Làm lại các bước thiết lập và chọn loại pháp nhân bạn muốn nhận tiền thanh toán.
Bài viết này có hữu ích không?