Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Không nhận được email xác minh

Podcast được lưu trữ trên Spotify

Khi tạo tài khoản Spotify for Podcasters, đúng ra bạn sẽ nhận được một email xác minh.

Nếu không nhận được email xác minh, hãy thử làm theo các bước sau:

  • Tìm kiếm email của noreply@hello.anchor.fm trong hộp thư đến
  • Kiểm tra thư mục spam hoặc rác, cũng như các thư mục riêng khác mà bạn có thể có
  • Kiểm tra địa chỉ email liên kết với tài khoản Spotify for Podcasters (bạn có thể tìm thấy địa chỉ này trong phần cài đặt) để đảm bảo rằng địa chỉ email không có lỗi chính tả

Nếu bạn đã làm xong tất cả các bước ở trên mà vẫn không nhận được email, hãy liên hệ với chúng tôi.

Podcast được lưu trữ trên nền tảng khác

Nếu bạn đang xác nhận quyền sở hữu podcast trên Spotify for Podcasters và chưa nhận được email xác nhận, hãy thử làm theo các bước sau:

  • Tìm trường <itunes:email> trong nguồn cấp dữ liệu RSS để đảm bảo rằng địa chỉ email trên trường này là do bạn sở hữu và có thể dùng để nhận email
  • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn để xác nhận rằng địa chỉ email không bị ẩn hoặc ngụy trang trong nguồn cấp dữ liệu. Hãy tham khảo ví dụ này
  • Tìm email được gửi từ noreply@hello.podcasters.spotify.com trong hộp thư đến của bạn
  • Kiểm tra thư mục spam hoặc rác, cũng như các thư mục riêng khác mà bạn có thể có

Nếu bạn đã làm xong tất cả các bước ở trên mà vẫn không nhận được email, hãy liên hệ với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?