Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Tôi cần trợ giúp với nội dung tải xuống

Bất cứ nội dung nào bạn đã tải xuống đều có biểu tượng Đã tải xuống  (máy tính)/  (di động và máy tính bảng) ở bên cạnh và có thể tìm thấy trong Thư viện. Không thể xuất nội dung của Spotify ra ngoài ứng dụng.

Mẹo: Chuyển sang Chế độ Offline để chỉ phát nội dung đã tải xuống. Chọn thiết bị để tìm hiểu cách thức. Bất cứ nội dung nào bạn chưa tải xuống đều có màu xám mờ và không khả dụng.

Nếu nhạc hoặc podcast của bạn không tải xuống được:

 • Đảm bảo thiết bị của bạn không ở trong chế độ ngủ.
 • Hãy đảm bảo có đủ dung lượng trống trên bộ nhớ của thiết bị (chúng tôi khuyến cáo tối thiểu là 1GB).
 • Thiết bị phải có kết nối internet hoạt động.
 • Bạn chỉ có thể tải nhạc và podcast về tối đa 3 thiết bị riêng biệt (xem "Quản lý các thiết bị offline của bạn" dưới đây). 
 • Bạn chỉ có thể tải xuống tối đa 3.333 bài hát trên một thiết bị. Nếu bạn gặp thông báo lỗi rằng bạn đã đạt giới hạn này, hãy thử xóa bớt một số nội dung tải xuống.
 • Bạn cần có một đăng ký Premium còn hiệu lực. Tìm hiểu cách thức kiểm tra tình trạng đăng ký.
 • Hãy đảm bảo tài khoản của bạn được kết nối trực tuyến ít nhất một lần trong 30 ngày gần nhất. 
 • Podcast và album không khả dụng để tải về trên máy tính.

Đầu tiên, hãy kiểm tra tình trạng tải xuống. Biểu tượng Đã tải xuống  (máy tính) /  (di động và máy tính bảng) biểu thị việc tải xuống đã thành công.

Lưu ý: Bạn cần tải lại nhạc sau khi cài đặt lại ứng dụng. 

Có một vài lý do có thể tại sao nhạc tải về của bạn có thể đã bị xóa bỏ:

 • Bạn đã tải nhạc về nhiều hơn 3 thiết bị.
 • Bạn đã không truy cập vào Spotify ít nhất một lần trong 30 ngày vừa qua. 
 • Nếu bạn đã cài đặt lại ứng dụng gần đây.
 • Ứng dụng Spotify của bạn cần cập nhật
 • Thẻ SD của bạn (nếu thiết bị của bạn có) đã bị xâm phạm (bị tấn công, làm hỏng, v.v.) 
 • Nội dung này hiện không còn trên Spotify.
 • Các bản nhạc trong một số playlist được cập nhật đều đặn, có nghĩa là các bản nhạc có thể bị xóa. 

Nếu các bản nhạc của bạn vẫn chưa được tải xuống thiết bị, chúng tôi khuyến cáo xóa toàn bộ các thiết bị offline đang hoạt động của bạn (xem "Quản lý các thiết bị offline đang hoạt động của bạn" ở dưới), rồi cài đặt lại ứng dụng trước khi tải xuống các bản nhạc một lần nữa. 

Người đăng ký Premium phải truy cập trực tuyến vào Spotify ít nhất một lần trong 30 ngày. Điều này cũng để Spotify có thể kiểm tra đăng ký của bạn vẫn còn hoạt động và tính số lượt phát bản nhạc để thanh toán cho các nghệ sĩ.

Nếu bạn không truy cập trực tuyến vào Spotify ít nhất một lần một tháng, bất kỳ bản nhạc nào bạn đã tải xuống để nghe offline sẽ bị tự động xóa khỏi thiết bị của bạn.

Bạn có thể tải xuống các bản nhạc Spotify để nghe offline trên tối đa 3 thiết bị cùng lúc. Nếu bạn muốn tải nhạc cho  thiết bị thứ 4, bạn có các tùy chọn này:

 • Khi bạn tải xuống thiết bị bổ sung, thiết bị nhận các bản tải xuống đầu tiên sẽ tự động bị loại bỏ khỏi Danh sách các thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline. 
 • Trước khi bạn tải xuống thiết bị bổ sung, hãy xoá thủ công một thiết bị khỏi Danh sách thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline. 
Cập nhật lần cuối 24 Tháng Bảy, 2018