Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Phát hành tập đã lưu

Nếu lưu trữ podcast trên Spotify, bạn có thể lưu các tập ở trạng thái nháp để phát hành vào lúc khác.

Trên web:

  1. Chuyển đến phần Tập
  2. Tìm và nhấp vào tập đã lưu bản nháp mà bạn muốn phát hành.
  3. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tiêu đề tập.
  4. Đặt tên và nội dung mô tả cho tập.
  5. Nhấp vào Phát hành ngay bây giờ hoặc di chuyển xuống phần Ngày phát hành để chọn ngày giờ trong tương lai.

Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động:

  1. Chuyển đến phần Podcast của bạn.
  2. Tìm và nhấn vào tập đã lưu bản nháp mà bạn muốn phát hành.
  3. Để đặt tiêu đề và nội dung mô tả cho tập, hãy nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm rồi chọn Cập nhật nội dung mô tả tập.
  4. Nhấn vào Phát hành tập này hoặc Thay đổi ngày phát hành để chọn ngày giờ trong tương lai.

Lưu ý: Bạn cần xác minh tài khoản của mình thì mới có thể phát hành tập đầu tiên. Bạn sẽ nhận được email xác minh sau khi đã tạo tài khoản. Tham khảo bài viết này để biết các mẹo

Bạn có thể phát hành tối đa 10.000 tập từ tài khoản của mình.

Tham khảo bài viết này để tìm hiểu xem ngày phát hành tập có tác động như thế nào đối với thứ tự xuất hiện của các tập.

Bài viết này có hữu ích không?