Tại sao tôi lại bị tính phí?

Khoản phí từ Spotify nghĩa là một khoản thanh toán đã được thực hiện để mua một trong số các sản phẩm Premium có trả tiền hoặc thẻ quà tặng của chúng tôi.

Hãy kiểm tra với gia đình hoặc bạn bè của mình để chắc chắn những người bạn biết không đăng ký bằng thông tin của bạn. Nếu bạn nghĩ thông tin của mình đã bị sử dụng trái phép, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm hiểu giúp bạn.

Nếu bạn chưa có tài khoản và cần liên hệ với chúng tôi về một khoản thanh toán, hãy nhớ:

 • Chọn Premium làm đăng ký.
 • Chọn Không xác định làm tên người dùng.
 • Nhập địa chỉ email mà bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn qua đó.

Đầu tiên, hãy kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn:

 1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
  Bạn đã quên thông tin đăng nhập của mình? Hãy tìm hiểu cách thức đăng nhập.
 2. Nhấp vào Đăng ký ở menu bên trái.
 • Nếu đăng ký của bạn hiển thị là Premium, thì đăng ký vẫn chưa bị hủy. Làm theo các bước này để hủy.
  Lưu ý: Nếu bạn đăng ký dùng thử, đăng ký Premium sẽ tự động gia hạn với mức phí tiêu chuẩn sau khi thời gian dùng thử kết thúc, nhưng bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào.
 • Nếu đăng ký của bạn hiển thị là Free, tài khoản này không bị tính phí. Tìm tài khoản khác mà bạn có thể đã đăng ký. 
 • Nếu đăng ký của bạn hiển thị là bạn dùng Premium do công ty khác cung cấp (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ di động/internet hoặc iTunes của bạn), bạn cần liên hệ trực tiếp với công ty đó để hủy.  

Nếu bạn đăng ký để dùng thử, đăng ký Premium sẽ tự động gia hạn sau khi thời gian dùng thử kết thúc và bạn sẽ được tính phí theo mức phí tiêu chuẩn hàng tháng. Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào. 

Hãy xem các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi để biết thêm chi tiết. 


 

Lần cập nhật gần đây nhất: 15 Tháng Mười, 2018