Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Tại sao tôi bị tính phí mỗi tháng?

Có vẻ như bạn vừa đăng ký Spotify Premium. Đây là một dịch vụ tính phí định kỳ, vì vậy nó đi kèm với một mức lệ phí hàng tháng với các khoản thanh toán tự động. 

Nhưng tôi nghĩ rằng tôi chỉ dùng thử thôi? 

Chúng tôi cung cấp các ưu đãi trong đó cho phép bạn thử Premium miễn phí hoặc với một mức giảm giá, nhưng khi các ưu đãi này kết thúc, đăng ký sẽ tự động tiếp tục với mức giá hàng tháng tiêu chuẩn (trừ khi bạn hủy trước). Chúng tôi báo cho bạn biết trước điều này khi bạn bắt đầu dùng thử. 

Không có hợp đồng, vì vậy bạn có thể hủy bất cứ lúc nào! Thậm chí nếu bạn hủy, bạn vẫn sẽ có thể sử dụng Spotify trên dịch vụ Free của chúng tôi đi kèm quảng cáo. Bạn sẽ luôn được chào đón trở lại với gói Premium :)

Làm thế nào tôi có thể kiểm tra được tôi đang thanh toán những khoản nào? 

  1. Đi tới trang tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Đăng ký ở trình đơn bên trái.

Có dòng chữ cho biết tôi đang dùng dịch vụ Free nhưng tôi có thể thấy các khoản thanh toán Spotify trên bản sao kê của tôi. Các khoản thanh toán này là gì?

Có thể bạn có Premium trên tài khoản khác. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để tìm bất kỳ tài khoản nào khác