Chính sách hoàn tiền

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng đăng ký Premium của mình, hoặc đã mua nhưng chưa đổi thẻ quà tặng trực tuyến Spotify, bạn có thể được hoàn lại toàn bộ tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: 

  • Thẻ quà tặng Spotify mua từ cửa hàng không được Spotify hoàn tiền.
  • Nếu bạn đăng ký Premium qua công ty khác, như nhà cung cấp dịch vụ di động/băng thông rộng hoặc qua iTunes, bạn nên liên hệ với công ty đó để yêu cầu hoàn tiền.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018