Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Chính sách hoàn tiền

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng đăng ký Premium của mình, hoặc đã mua nhưng chưa đổi thẻ quà tặng trực tuyến Spotify, bạn có thể được hoàn lại toàn bộ tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: Thẻ quà tặng Spotify mua từ cửa hàng không được Spotify hoàn tiền.