Tìm tài khoản

Nếu bạn đã mất dấu một tài khoản hoặc không chắc chắn liệu bạn có tài khoản hay không, hãy kiểm tra xem bạn có bất kỳ thông tin đăng nhập nào sau đây được đăng ký với chúng tôi hay không.

Mẹo: Có thể tạo nhiều tài khoản, vì vậy hãy chắc chắn thử tất cả các cách này để tìm tất cả chúng. Nếu không, bạn có thể bị tính phí ngoài dự kiến hoặc gặp phải các khác biệt trong tài khoản ngoài dự kiến như bị thiếu nhạc, playlist, v.v.

Kiểm tra địa chỉ email 

  • Nhập bất kỳ địa chỉ email nào bạn đã sử dụng vào biểu mẫu đặt lại mật khẩu của chúng tôi. Nếu có tài khoản nào liên kết với địa chỉ đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
  • Kiểm tra hộp thư đến trong email, bao gồm cả thư mục spam và junk, để tìm các email từ Spotify. Nếu bạn thấy email nào từ Spotify thì có khả năng địa chỉ email đó được liên kết với một tài khoản.

Bạn có thấy không?

Nếu bạn không chắc về mật khẩu của tài khoản, hãy tiếp tục đặt lại mật khẩu tài khoản, sau đó dùng địa chỉ email đó và mật khẩu mới để đăng nhập.

Kiểm tra Facebook

Kiểm tra xem tài khoản Spotify của bạn có liên kết với Facebook không:

  1. Đăng nhập vào Facebook và chọn Settings (Cài đặt) trên menu thả xuống ở góc trên bên phải.
  2. Chọn Apps (Ứng dụng).
  3. Nếu bạn thấy biểu tượng Spotify thì có nghĩa là bạn có một tài khoản Spotify được liên kết với Facebook.

Bạn có thấy không?

Để đăng nhập, hãy chọn ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK.

Kiểm tra thông tin trên thiết bị của bạn

Nếu bạn dùng Spotify trên máy tính hoặc Android, bạn có thể tìm thấy tên người dùng với thông tin được lưu trên thiết bị.

Bạn có thấy không?

Đây là cách khôi phục truy cập vào tài khoản.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018