Thay đổi tên người dùng

Không thể thay đổi tên người dùng của bạn, nhưng hãy nhấp vào một tùy chọn bên dưới để biết các giải pháp thay thế.

Nếu bạn không nhớ tên người dùng của mình, đừng lo! Bạn không cần tên người dùng để đăng nhập. Bạn có thể đăng nhập chỉ với mật khẩu và địa chỉ email liên kết với tài khoản của mình.

Nếu bạn không nhớ được địa chỉ email của mình, hãy thử cách sau:

  • Nhập bất kỳ địa chỉ email nào bạn đã sử dụng vào biểu mẫu đặt lại mật khẩu của chúng tôi. Nếu có tài khoản liên kết với địa chỉ email đó, bạn sẽ thấy thông báo như vậy hiện lên.
  • Kiểm tra hộp thư đến trong email, bao gồm cả thư mục spam và junk, để tìm các email từ Spotify. Nếu có email từ Spotify thì có khả năng bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ email đó.

Nếu không nhớ mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu. Chỉ cần nhập địa chỉ email hoặc tên người dùng vào biểu mẫu đặt lại mật khẩu, và chúng tôi sẽ gửi cho bạn email với liên kết để đặt lại mật khẩu của mình.  

Nếu bạn muốn hồ sơ hiển thị tên khác, bạn có thể tạo một tài khoản mới. Trong quá trình đăng ký, bạn có thể tạo bất kỳ tên hồ sơ nào bạn muốn.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn tạo một tài khoản và bạn được ưu đãi giảm giá sinh viên, bạn sẽ không thể áp dụng ưu đãi này cho tài khoản mới cho tới khi hết 12 tháng kể từ lúc bạn đăng ký tài khoản.

Lưu ý: Không thể đăng nhập bằng tên hồ sơ.

Nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm Spotify tổng thể, chúng tôi hiện đang tự động tạo tên người dùng, do vậy bạn sẽ thấy các chữ cái và chữ số ngẫu nhiên.

Bạn không cần ghi nhớ thông tin này để đăng nhập. Bạn có thể đăng nhập chỉ với mật khẩu và địa chỉ email liên kết với tài khoản của mình.

Trong quá trình đăng ký, bạn có thể cá nhân hóa tài khoản của mình bằng cách tạo một tên hồ sơ được hiển thị trong ứng dụng. Không có giới hạn với tên hồ sơ, vì vậy bạn có thể chọn bất cứ tên nào mình thích :)

Lưu ý: Không thể đăng nhập bằng tên hồ sơ.

Để thiết lập lại kết nối với Facebook và làm cho tên hiển thị của bạn xuất hiện trở lại, bạn có thể cần đăng xuất và đăng nhập lại.

 

Lần cập nhật gần đây nhất: 16 Tháng Mười Một, 2018