จัดการบัญชี Spotify ของคุณได้ง่ายๆ

ข้อมูล การชำระเงิน และความเป็นส่วนตัวของคุณ รวมอยู่ในที่เดียว

Spotify บนอุปกรณ์ Google

ใช้คำสั่งเสียงเพื่อควบคุมรายการที่เล่นด้วย Google Home และ Google Nest

ลิงก์ Spotify กับ Google

หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi เดียวกันกับอุปกรณ์ Google ของคุณ

 1. ดาวน์โหลดและเปิดแอป Google Home
 2. แตะบัญชี ที่ด้านขวาบน
 3. ตรวจสอบว่าบัญชี Google ที่แสดงคือบัญชีที่ลิงก์กับอุปกรณ์ Google Home หรือ Google Nest ของคุณหรือไม่ หากต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้แตะบัญชีอื่นหรือเพิ่มบัญชีอื่น
 4. กลับไปที่หน้าจอหลัก แตะ + ที่ด้านซ้ายบน จากนั้น เพลงและเสียง
 5. เลือก Spotify แล้วแตะลิงก์บัญชี จากนั้น เข้าสู่ระบบ Spotify

ตอนนี้ก็แค่ขอให้ Google เล่นอะไรบางอย่าง เช่น "โอเค Google เล่น Discover Weekly"

คำแนะนำ คุณยังสามารถควบคุมแอป Spotify บน Android ได้ด้วย Google Assistant

ค้นหาคำสั่งเสียงในเว็บไซต์สนับสนุนของ Google

ตั้ง Spotify เป็นค่าเริ่มต้น

ทำเช่นนี้เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องพูดคำว่า “บน Spotify” ต่อท้ายคำสั่งเสียงของคุณ

Google Home มีตัวเลือกให้คุณเลือกทำเช่นนี้เมื่อขอให้เล่นเพลง เพียงพูดว่า “ใช่” เพื่อตกลง

หากต้องการตั้งให้ Spotify เป็นโปรแกรมเล่นเริ่มต้นด้วยตนเอง

 1. ในแอป Google Home ให้แตะบัญชี ที่ด้านขวาบน
 2. แตะการตั้งค่า
 3. แตะเพลงในส่วนบริการ
 4. เลือก Spotify เพื่อตั้งเป็นโปรแกรมเล่นเริ่มต้นสำหรับ Google Home ของคุณ

เพิ่มบัญชี Spotify หลายบัญชี

คุณสามารถใช้ Google Voice Match เพื่อเพิ่มบัญชี Google เพิ่มเติมในอุปกรณ์ของคุณซึ่งคุณสามารถลิงก์กับบัญชี Spotify เพิ่มเติมได้

หรือหากต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้เลิกลิงก์บัญชี Spotify ปัจจุบัน

 1. ในแอป Google Home ให้แตะบัญชี ที่ด้านขวาบน
 2. แตะการตั้งค่า
 3. แตะเพลงในส่วนบริการ
 4. แตะเลิกลิงก์
 5. ลิงก์บัญชี Spotify ใหม่

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่