ข้อมูล GDPR มาตรา 15

รายการต่อไปนี้คือข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้มาตรา 15 ของกฎระเบียบการให้ความคุ้มครองข้อมูล ("GDPR") ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเสริมและใช้อ่านร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณดาวน์โหลด เพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้บริการ Spotify ของคุณโดยเฉพาะ หากคุณยังไม่ได้ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูวิธีการดำเนินการในส่วน "การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"

การยืนยันว่าได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณหรือไม่

เมื่อคุณใช้บริการ Spotify ที่เป็นตัวเลือกฟรีหรือชำระเงินของเรา (แต่ละอย่างเรียกว่า "ตัวเลือกบริการ" และเรียกรวมกันว่า "บริการ Spotify") เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตารางด้านล่างแสดงถึง

 • วัตถุประสงค์ของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ (โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่เหล่านี้ในส่วน "หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านล่าง)

หากคุณต้องการดูพื้นฐานทางกฎหมายที่บังคับใช้กับแต่ละวัตถุประสงค์ในการประมวลผล โปรดดูตารางในส่วนที่ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ตามวัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการ Spotify

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ

เพื่อเข้าใจ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการ Spotify

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน

เพื่อประเมินและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษ เทคโนโลยีใหม่ๆ และการปรับปรุงบริการ Spotify

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่บังคับใช้กับเรา

ซึ่งอาจรวมถึง

 • ข้อผูกพันทางกฎหมายของประเทศ / ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่
 • กฎหมายสวีเดน (เนื่องจากสำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในสวีเดน) หรือ
 • กฎหมายของสหภาพยุโรปที่บังคับใช้กับเรา
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

เพื่อปฏิบัติตามคำขอจากการบังคับใช้กฎหมาย

ซึ่งจะบังคับใช้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจติดต่อเรา ซึ่งรวมถึงตำรวจ ศาล หรือเรือนจำ


 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญากับบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงของเรากับเจ้าของเนื้อหาบนบริการ Spotify

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ

เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการรายงานการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ

เพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

เพื่อการวางแผนธุรกิจ การรายงาน และการคาดการณ์

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ

เพื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณ

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ

เพื่อตรวจจับและป้องกันการทุจริต ตัวอย่างเช่น การชำระเงินที่ทุจริตและการใช้บริการ Spotify ที่เป็นการทุจริต

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ

เพื่อดำเนินการวิจัยและสำรวจ

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางด้านล่างอธิบายหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลและใช้งาน ตามรายละเอียดด้านล่าง การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนขึ้นอยู่กับตัวเลือกบริการของคุณ (เช่น Free หรือ Premium) และคุณสมบัติที่คุณเลือกใช้ (เช่น การสร้างเพลย์ลิสต์หรือการเปิดคุณสมบัติเสียง) หากคุณไม่แน่ใจว่าจะมีการประมลผลข้อมูลใดบ้างดังที่อธิบายไว้สำหรับการใช้บริการ Spotify ของคุณโดยเฉพาะ โปรดดูการดาวน์โหลดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำความเข้าใจรายการข้อมูลเฉพาะที่เราได้เก็บรวบรวมและประมวลผลในกรณีของคุณหรือติดต่อเรา

หมวดหมู่

คำอธิบาย

ข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องการเพื่อสร้างบัญชี Spotify ของคุณและช่วยให้คุณใช้บริการ Spotify ได้ ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมและใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทของตัวเลือกบริการที่คุณมี วิธีที่คุณสร้างบัญชี ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ และหากคุณใช้บริการของบุคคลที่สามในการลงชื่อเข้าใช้ อาจรวมถึง

 • ชื่อโปรไฟล์
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • วันเกิด
 • เพศ
 • ที่อยู่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • ประเทศ

เราได้รับข้อมูลบางส่วนจากคุณจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือหน้าบัญชี

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนนี้จากอุปกรณ์ของคุณ เช่น ประเทศหรือภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ โปรดดู "ตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป (ไม่แม่นยำ) ของคุณ" ในหมวดข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลที่อยู่

หากข้อมูลที่อยู่ของคุณรวมอยู่ในข้อมูลที่ดาวน์โหลด เราจะประมวลผลข้อมูลที่อยู่ของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • เพื่อตรวจสอบสิทธิ์สำหรับตัวเลือกบริการ
 • เพื่อส่งประกาศตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อมอบตัวเลือกการสนับสนุน
 • สำหรับการเรียกเก็บเงินและการจัดการด้านภาษี
 • เพื่อส่งมอบสิ่งของหรือของขวัญที่คุณร้องขอ

ในบางกรณี เราอาจใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อช่วยคุณยืนยันที่อยู่ เช่น Google Maps

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการ Spotify

มีข้อมูลสองสามประเภทซึ่งรวมถึงที่ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้ และตามที่คุณจะพบหากดาวน์โหลดข้อมูลของตัวเอง

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ Spotify

ตัวอย่างมีดังนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกบริการ Spotify ของคุณ
 • การกระทำของคุณกับบริการ Spotify (รวมถึงวันที่และเวลา) เช่น
 • คำค้นหา
 • ประวัติการสตรีม
 • เพลย์ลิสต์ที่คุณสร้าง
 • คอลเลกชันของคุณ
 • ประวัติการค้นหา
 • การตั้งค่าบัญชี
 • การโต้ตอบกับผู้ใช้ Spotify รายอื่น
 • การใช้บริการ อุปกรณ์และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ Spotify
 • การอนุมาน (เช่น ความเข้าใจของเรา) เกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณตามการใช้บริการ Spotify ของคุณ
 • เนื้อหาที่คุณให้ไว้เมื่อเข้าร่วมโปรโมชันของ Spotify เช่น การแข่งขันหรือการชิงรางวัล
 • เนื้อหาที่คุณโพสต์ไปยังส่วนใดก็ตามของบริการ Spotify ตัวอย่างเช่น รูปภาพ เสียง ข้อความ ชื่อ คำอธิบาย การสื่อสาร และเนื้อหาประเภทอื่นๆ

ข้อมูลทางเทคนิคของคุณ

ตัวอย่างมีดังนี้

 • ข้อมูล URL
 • ตัวระบุออนไลน์ เช่น ข้อมูลคุกกี้และที่อยู่ IP
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ เช่น
 • ID ของอุปกรณ์
 • ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย (เช่น WiFi, 4G, LTE, Bluetooth)
 • ผู้ให้บริการ
 • ประสิทธิภาพของเครือข่ายและอุปกรณ์
 • ประเภทเบราว์เซอร์
 • ภาษา
 • ข้อมูลที่เปิดใช้งานการจัดการสิทธิ์ทางดิจิทัล
 • ระบบปฏิบัติการ
 • เวอร์ชันแอปพลิเคชัน Spotify
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราค้นพบและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ตัวอย่างของข้อมูลนี้ ได้แก่ ชื่ออุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์ แบรนด์ และเวอร์ชัน ตัวอย่างอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ได้แก่
 • อุปกรณ์บนเครือข่าย WiFi ของคุณ (เช่น ลำโพง) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับบริการ Spotify ได้
 • อุปกรณ์ที่ระบบปฏิบัติการของคุณมีเมื่อเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth, ปลั๊กอิน และการติดตั้ง
 • แอปพลิเคชันคู่ค้าของ Spotify เพื่อตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของคุณหรือไม่

ตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป (ไม่แม่นยำ) ของคุณ

ตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปของคุณ ได้แก่ ประเทศ ภูมิภาค หรือรัฐ เราอาจเรียนรู้สิ่งนี้จากข้อมูลทางเทคนิค (เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ การตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์ของคุณ) หรือสกุลเงินในการชำระเงิน

เราต้องการสิ่งนี้เพื่อ

 • ทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์ในข้อตกลงของเรากับเจ้าของเนื้อหาในบริการ Spotify
 • นำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ

ข้อมูลเซ็นเซอร์อุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลเซ็นเซอร์มือถือที่สร้างตามการเคลื่อนไหวหรือตามทิศทาง (เช่น ตัววัดความเร่งหรือไจโรสโคป) หากจำเป็น เพื่อมอบคุณสมบัติของบริการ Spotify ที่ต้องใช้ข้อมูลนี้

ข้อมูลเสียง

หากมีคุณสมบัติเสียงให้บริการในตลาดของคุณและในส่วนที่คุณเลือกใช้คุณสมบัติเสียง เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเสียง ข้อมูลเสียงหมายถึงการอัดเสียงของคุณและการถอดเสียงของเสียงที่อัดเหล่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุณสมบัติเสียงต่างๆ และวิธีที่คุณสามารถควบคุมและปิดคุณสมบัติเหล่านี้ โปรดดูนโยบายการควบคุมเสียงของเรา

ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ

หากคุณทำการซื้อใดๆ จาก Spotify หรือลงทะเบียนทดลองใช้งาน เราจะประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของคุณ ซึ่งรวมถึงหากคุณซื้อตัวเลือกบริการแบบชำระเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่ชัดที่เก็บรวบรวมและใช้งานนั้นจะแตกต่างกันไปตามวิธีการชำระเงิน ซึ่งจะรวมถึงข้อมูล เช่น

 • ชื่อ
 • วันเกิด
 • ประเภทวิธีการชำระเงิน (เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต)
 • หากใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ประเภทบัตร วันหมดอายุ และตัวเลขบางหลักบนบัตรของคุณ (หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย เราจะไม่เก็บหมายเลขบัตรทั้งหมดของคุณไว้)
 • รหัสไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • รายละเอียดประวัติการซื้อและการชำระเงินของคุณ

ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

หากคุณได้ตอบแบบสำรวจหรือมีส่วนร่วมในการวิจัยผู้ใช้ เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้

หมวดหมู่ของผู้รับที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ

ส่วนนี้จะกำหนดหมวดหมู่ของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหรือสร้างขึ้นผ่านการใช้บริการ Spotify ของคุณ

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะเปิดเผยต่อสาธารณะในบริการ Spotify เสมอ

 • ชื่อโปรไฟล์ของคุณ
 • รูปโปรไฟล์ของคุณ
 • เพลย์ลิสต์สาธารณะของคุณ
 • เนื้อหาอื่นๆ ที่คุณโพสต์บนบริการ Spotify และชื่อ คำอธิบาย และรูปภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่คุณติดตามบนบริการ Spotify
 • ผู้ที่ติดตามคุณบนบริการ Spotify (คุณสามารถบล็อกผู้ติดตามได้)

คุณหรือผู้ใช้รายอื่นสามารถแชร์ข้อมูลบางอย่างที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริการของบุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือการส่งข้อความ ซึ่งประกอบด้วย

 • โปรไฟล์ของคุณ
 • เนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์บน Spotify และรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น
 • เพลย์ลิสต์สาธารณะของคุณ

เมื่อการแชร์นี้เกิดขึ้น บริการของบุคคลที่สามอาจจัดเก็บสำเนาไว้เพื่อรองรับคุณสมบัติของบริการนั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจเลือกที่จะแชร์

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้กับรายการที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างเท่านั้น

 • เมื่อเราจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้คุณสมบัติของบริการ Spotify หรือแอปพลิเคชัน บริการ หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามซึ่งคุณได้เลือกใช้ หรือ
 • หากคุณอนุญาตให้เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบริการ Spotify หรือโดยการให้ความยินยอม

หมวดหมู่ของผู้รับ

หมวดหมู่ของข้อมูลที่คุณสามารถเลือกที่จะแชร์

เหตุผลในการแชร์

แอปพลิเคชัน บริการ และอุปกรณ์ของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมต่อกับบัญชี Spotify

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน

เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Spotify ของคุณ หรืออนุญาตให้คุณใช้บริการ Spotify ร่วมกับแอปพลิเคชัน บริการ หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม

ตัวอย่างของแอปพลิเคชัน บริการ และอุปกรณ์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ได้แก่

 • แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย
 • อุปกรณ์ลำโพง
 • โทรทัศน์
 • แพลตฟอร์มยานยนต์
 • ผู้ช่วยการสั่งงานด้วยเสียง

คุณสามารถดูและลบการเชื่อมต่อของบุคคลที่สามได้ที่ส่วน "แอป" ในบัญชีของคุณ

ชุมชนสนับสนุน

 • ข้อมูลผู้ใช้

เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการชุมชนสนับสนุนของ Spotify

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีในชุมชนสนับสนุนของ Spotify เราจะขอให้คุณสร้างชื่อโปรไฟล์เฉพาะ ที่จะเปิดเผยแบบสาธารณะต่อทุกคนที่ใช้ชุมชนสนับสนุนของ Spotify โดยเราจะแสดงคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณโพสต์อีกด้วย

ผู้ใช้ Spotify รายอื่น

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง

เพื่อแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ Spotify ของคุณกับผู้ใช้ Spotify รายอื่น รวมถึงผู้ติดตามของคุณบน Spotify

ตัวอย่างเช่น ในส่วนการตั้งค่า "โซเชียล" คุณสามารถเลือกว่าจะแชร์ศิลปินที่ฟังล่าสุดและเพลย์ลิสต์ของคุณบนโปรไฟล์หรือไม่ คุณยังสามารถเลือกสร้างหรือเข้าร่วมเพลย์ลิสต์ที่แชร์กับคนอื่นๆ ได้ ซึ่งจะมีการแนะนำบนโซเชียลตามกิจกรรมการฟังของคุณ

ศิลปินและค่ายเพลง

 • ข้อมูลผู้ใช้

เพื่อรับข่าวสารหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายจากศิลปิน ค่ายเพลง หรือคู่ค้าอื่นๆ

คุณอาจเลือกที่จะแชร์ข้อมูลผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจะมีตัวเลือกให้คุณเมื่อเปลี่ยนใจและเพิกถอนความยินยอมทุกเมื่อ

ข้อมุลที่เราแชร์

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่เราแชร์ข้อมูลให้และเหตุผลที่เราแชร์ได้ในตารางนี้

หมวดหมู่ของผู้รับ

หมวดหมู่ของข้อมูล

เหตุผลในการแชร์

ผู้ให้บริการ

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

เพื่อให้สามารถให้บริการกับ Spotify ได้

ผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงผู้ที่เราจ้างมาเพื่อ

 • ให้การสนับสนุนลูกค้า
 • ดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่จำเป็นต่อการให้บริการ Spotify
 • ช่วยเหลือในการปกป้องและรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของเรา (เช่น reCAPTCHA ของ Google)
 • ช่วยทำการตลาดผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และการส่งเสริมการขายของ Spotify (และคู่ค้าของเรา)

คู่ค้าด้านการชำระเงิน

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ

เพื่อให้สามารถประมวลผลการชำระเงินของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต

คู่ค้าด้านการโฆษณา

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน

เพื่อให้สามารถช่วยเราแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นแก่คุณบนบริการ Spotify และช่วยวัดประสิทธิภาพของโฆษณา

ตัวอย่างเช่น คู่ค้าด้านการโฆษณาของเราช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในการทำโฆษณาที่ปรับแต่ง

การโฆษณาที่ปรับแต่งคืออะไร

 • นี่คือเวลาที่เราใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อปรับแต่งโฆษณาให้เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น หรือที่เรียกว่าการโฆษณาตามความสนใจ
 • ตัวอย่างของโฆษณาที่ปรับแต่งคือเมื่อคู่ค้าด้านโฆษณามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าคุณชอบรถยนต์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับรถยนต์แก่คุณได้

วิธีควบคุมการโฆษณาที่ปรับแต่งมีดังนี้

 • คุณสามารถควบคุมการโฆษณาที่ปรับแต่งได้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีที่ส่วน "โฆษณาที่ปรับแต่ง"
 • คุณยังสามารถควบคุมโฆษณาที่ปรับแต่งสำหรับบางพอดแคสต์ได้โดยใช้ลิงก์ในคำอธิบายรายการของตอน ซึ่งใช้ได้กับผู้ให้บริการเนื้อหาที่หารายได้จากพอดแคสต์โดยแทรกโฆษณาที่ปรับแต่งหรือโฆษณาตามเนื้อหาลงในพอดแคสต์เอง การควบคุมเหล่านี้ได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการโฮสต์สำหรับพอดแคสต์ ซึ่งอาจไม่ใช่ Spotify

หากคุณ "ยกเลิก" โฆษณาที่ปรับแต่งในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว คุณอาจยังคงได้รับโฆษณาในบริการที่มีโฆษณาสนับสนุน (เช่น พอดแคสต์หรือตัวเลือกบริการฟรี) การโฆษณาดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ และเนื้อหาที่คุณกำลังสตรีมบนบริการของเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการทำอาหาร คุณอาจได้ยินโฆษณาบริษัทแปรรูปอาหาร

คู่ค้าด้านการตลาด

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน

เพื่อโปรโมต Spotify กับคู่ค้าของเรา เราจะแชร์ข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการใช้งานบางส่วนกับคู่ค้าเหล่านี้เมื่อจำเป็นเพื่อ

 • ช่วยให้คุณเข้าร่วมโปรโมชันของ Spotify ได้ รวมถึงการทดลองใช้หรือข้อเสนอแบบรวมชุดอื่นๆ
 • โปรโมต Spotify ในสื่อและโฆษณาที่เผยแพร่บนบริการออนไลน์อื่นๆ
 • ช่วยเราและคู่ค้าของเราในการวัดประสิทธิภาพของโปรโมชัน Spotify

ตัวอย่างของคู่ค้า ได้แก่

 • คู่ค้าด้านการตลาดหรือการสนับสนุน
 • เว็บไซต์และแอปมือถือที่ขายพื้นที่โฆษณาในบริการของพวกเขาให้กับเรา
 • รวมถึงคู่ค้าอุปกรณ์ แอป และมือถือที่เสนอโปรโมชัน Spotify ด้วย

คู่ค้าของเราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแชร์เข้ากันกับข้อมูลอื่นๆ ที่คู่ค้าของเราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ เช่น การใช้บริการของคุณ เราและคู่ค้าของเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงข้อเสนอ โปรโมชัน หรือกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณ

แพลตฟอร์มการโฮสต์

 • ข้อมูลการใช้งาน

แพลตฟอร์มการโฮสต์ดำเนินการโฮสต์พอดแคสต์เพื่อให้สามารถมอบบริการนั้นแก่คุณได้ ซึ่งเราแชร์ข้อมูลบางส่วน เช่น ที่อยู่ IP ของคุณกับแพลตฟอร์มการโฮสต์เมื่อคุณฟังพอดแคสต์ โดยที่ Spotify เป็นเจ้าของสองแพลตฟอร์มการโฮสต์ ได้แก่ Megaphone และ Anchor ซึ่งเรายังอนุญาตให้คุณสตรีมพอดแคสต์จากแพลตฟอร์มการโฮสต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Spotify ได้

ผู้ให้บริการพอดแคสต์ควรอธิบายในคำอธิบายรายการหรือตอนว่าแพลตฟอร์มใดที่โฮสต์พอดแคสต์นั้นๆ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มการโฮสต์เกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มนั้นใช้ข้อมูลที่เราแชร์

การแชร์กับคู่ค้าอื่นๆ

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจและปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความร่วมมือของเรา

คุณสามารถดูและลบการเชื่อมต่อกับคู่ค้าได้ที่ส่วน "แอป" ในบัญชีของคุณ

นักวิจัยทางวิชาการ

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน

สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติและการศึกษาทางวิชาการ แต่เป็นในรูปแบบนามแฝงเท่านั้น ข้อมูลนามแฝงเป็นที่ที่ข้อมูลของคุณได้รับการระบุด้วยรหัสแทนที่จะเป็นชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง

บริษัทวัดข้อมูล Spotify

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน

เราแชร์ข้อมูลกับบริษัท Spotify ต่อไปนี้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาที่ทำงานอยู่บนบริการ Spotify ได้แก่

 • In Defense of Growth Incorporated d/b/a Podsights
 • Chartable Holding, Inc.

บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม Spotify

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

เพื่อดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเรา และเพื่อให้เราสามารถรักษาและให้บริการ Spotify แก่คุณได้

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอื่นๆ

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน

เมื่อเราเชื่อในความสุจริตจึงจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง (เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก)
 • เพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
 • ความมั่นคงของชาติ
 • การบังคับใช้กฎหมาย
 • การดำเนินคดี (คดีในชั้นศาล)
 • การสืบสวนคดีอาชญากรรม
 • การปกป้องความปลอดภัยของผู้คน
 • การป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย

ผู้ซื้อธุรกิจของเรา

 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลจากการสำรวจและการวิจัย

หากเราจะขายหรือเจรจาเพื่อขายธุรกิจของเราให้กับผู้ซื้อหรือผู้ซื้อที่มีโอกาส

ในกรณีนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับช่วงต่อหรือบริษัทในเครือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น

เกณฑ์สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการ Spotify แก่คุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความจำเป็นของ Spotify เช่น

 • รักษาประสิทธิภาพของบริการ Spotify
 • ตัดสินใจทางธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อเสนอใหม่
 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา
 • แก้ปัญหาข้อพิพาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลได้แก่

 • เราจะลดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างไรระบบของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลหมดอายุใน 90 วัน เว้นแต่จะมีการเลือกช่วงเวลาอื่นด้วยสาเหตุทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้สำหรับการให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังหรือไม่ เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบบริการที่เป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้ของเรา โดยทั่วไปเราจะเก็บประวัติการสตรีมตามอายุการใช้งานของบัญชี ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดสรรเพลย์ลิสต์ย้อนอดีตที่ผู้ใช้ชื่นชอบ (เช่น เพลย์ลิสต์ฤดูร้อนในความทรงจำและแคมเปญที่สุดของปีที่จัดทำช่วงปลายปี) รวมถึงรายการแนะนำส่วนตัวตามพฤติกรรมการฟังในปัจจุบัน
 • ผู้ใช้สามารถอัปเดตหรือลบข้อมูลด้วยตนเองได้หรือไม่ในส่วนที่ผู้ใช้สามารถดูและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง เราจะเก็บข้อมูลไว้นานเท่าที่ผู้ใช้เลือก เช่น เราจะเก็บอีเมล Spotify และข้อมูลโปรไฟล์อื่นๆ ไว้จนกว่าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนหรือลบด้วยตัวเอง
 • เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อรักษากฎและทำให้บริการของเราปลอดภัยหรือไม่เพื่อช่วยรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้ ป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มของเรา และดำเนินการกับรายงานการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เราอาจเก็บข้อมูลที่ถูกลบออกจากบริการ Spotify ในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งช่วยเราในการตรวจสอบการละเมิดคู่มือผู้ใช้และกฎของแพลตฟอร์มที่อาจเกิดขึ้นได้
 • Spotify อยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามสัญญาในการเก็บหรือลบข้อมูลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลที่บังคับใช้ คำสั่งของรัฐบาลให้เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนหรือข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดี ในทางกลับกัน เราจะลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหากกฎหมายกำหนดให้เราต้องดำเนินการเช่นนั้น

สิทธิ์ของคุณ

กฎหมายความเป็นส่วนตัว รวมถึง GDPR ให้บุคคลมีสิทธิ์เหนือข้อมูลส่วนบุคคลของตน

บางสิทธิ์จะมีผลเฉพาะเมื่อ Spotify ใช้ "พื้นฐานทางกฎหมาย" บางข้อในการประมวลผลข้อมูลของคุณ เราอธิบายพื้นฐานทางกฎหมายแต่ละข้อและเมื่อใดที่ Spotify ใช้ไว้ในส่วนที่ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ตารางด้านล่างจะอธิบายสิ่งต่อไปนี้

 • สิทธิ์ของคุณ
 • สถานการณ์ที่มีการใช้สิทธิ์เหล่านั้น (เช่น พื้นฐานทางกฎหมายที่จำเป็น)
 • วิธีการใช้

คุณมีสิทธิ์ที่จะ...

วิธีการ

รับทราบ

รับทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราประมวลผลและวิธีที่เราประมวลผล

เราจะแจ้งคุณโดย

โดยการตอบคำถามและคำขอเฉพาะของคุณเมื่อคุณติดต่อเรา

การเข้าถึง

ขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราประมวลผล

หากต้องการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก Spotify ให้ดำเนินการดังนี้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณอาจร้องขอการเข้าถึงได้ที่ส่วน "การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"

การแก้ไข

ร้องขอให้เราแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ของคุณได้ที่ส่วน "แก้ไขโปรไฟล์" ในบัญชีของคุณหรือติดต่อเรา

การลบ

ร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 • ข้อมูลที่เราไม่ต้องการอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้
 • ข้อมูลที่เราประมวลผลตามพื้นฐานทางกฎหมายของการยินยอม และคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ
 • เมื่อคุณคัดค้าน (ดูที่ส่วน "การคัดค้าน" ด้านล่าง) และ
 • คุณทำการคัดค้านโดยชอบธรรม หรือ
 • คุณคัดค้านการตลาดทางตรง

มีบางสถานการณ์ที่ Spotify ไม่สามารถลบข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ

 • ยังคงจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้
 • ผลประโยชน์ของ Spotify ในการใช้ข้อมูลเหนือกว่าผลประโยชน์ของคุณในการลบข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการข้อมูลเพื่อปกป้องบริการของเราจากการทุจริต
 • Spotify มีข้อผูกพันทางกฎหมายในการเก็บข้อมูล หรือ
 • Spotify ต้องการข้อมูลเพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น หากมีปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับบัญชีของคุณ

คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจาก Spotify ได้หลากหลายวิธี ดังนี้

 • คุณสามารถลบเนื้อหาเสียงออกจากโปรไฟล์ของคุณโดยเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเลือกที่จะลบออก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบเพลย์ลิสต์ออกจากโปรไฟล์ของคุณ หรือลบแทร็กออกจากเพลย์ลิสต์ของคุณ
 • หากต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณออกจาก Spotify โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในหน้าสนับสนุนของเรา ซึ่งข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเราได้โดยตรงเพื่อร้องขอให้ดำเนินการลบ

การจำกัด

ร้องขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน

คุณสามารถทำได้ หาก

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง
 • การประมวลผลของเราไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เราไม่ต้องการข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง หรือ
 • คุณคัดค้านการประมวลผลของเรา และเรากำลังประเมินคำขอคัดค้านของคุณ ดูที่ส่วน "การคัดค้าน" ด้านล่าง

คุณสามารถร้องขอให้เราหยุดการประมวลผลนี้เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการจำกัดได้โดยการติดต่อเรา

การคัดค้าน

คัดค้านเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถทำได้ หาก

 • Spotify ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานทางกฎหมายของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
 • Spotify ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดทางตรง

หากต้องการใช้สิทธิ์ในการคัดค้าน

 • คุณสามารถใช้การควบคุมในบริการ Spotify เพื่อปิดหรือปรับคุณสมบัติบางอย่างที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิด "โฆษณาที่ปรับแต่ง" ได้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 • หาก Spotify ไม่ได้ให้การควบคุม โปรดติดต่อเราเพื่อคัดค้าน

การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสิทธิ์ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อใช้ในบริการของผู้ให้บริการรายอื่น

คุณสามารถร้องขอให้เราส่งข้อมูลของคุณ เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานทางกฎหมายของความยินยอมหรือการปฏิบัติตามสัญญา อย่างไรก็ตาม Spotify จะพยายามปฏิบัติตามคำขอทั้งหมดเท่าที่สามารถทำได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล โปรดดูที่ "เข้าถึง" ด้านบน

ไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

ไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจที่เป็นแบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (การตัดสินใจโดยไม่ต้องให้มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง) เช่น การทำโปรไฟล์ ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายกับคุณหรือก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน

Spotify ไม่ได้ทำการตัดสินใจอัตโนมัติในลักษณะนี้ในบริการ Spotify

การเพิกถอนความยินยอม

เพิกถอนความยินยอมให้เราเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถทำเช่นนี้ได้หาก Spotify ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานทางกฎหมายของการยินยอม


หากต้องการเพิกถอนความยินยอม คุณสามารถทำได้ดังนี้

สิทธิ์ในการยื่นคำร้อง

หากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ โปรดติดต่อหน่วยงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแห่งสวีเดนหรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

คุณสามารถดูรายละเอียดของหน่วยงานแห่งสวีเดนได้ที่นี่ หรือไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเมื่อลงทะเบียนใช้บริการ Spotify, เมื่ออัปเดตบัญชีของคุณ หรือตลอดการใช้บริการ Spotify แล้ว เราอาจรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากแหล่งที่มาอื่น ("บุคคลที่สาม") ตารางด้านล่างระบุหมวดหมู่ของบุคคลที่สามและคำอธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่สามเหล่านั้น

หมวดหมู่ของบุคคลที่สาม

คำอธิบาย

คู่ค้าในการรับรองความถูกต้อง

หากคุณลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบริการของเราโดยใช้บริการอื่น เราจะได้รับข้อมูลของคุณจากบริการดังกล่าวเพื่อช่วยสร้างบัญชีของคุณกับเรา

แอปพลิเคชัน บริการ และอุปกรณ์ของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมต่อกับบัญชี Spotify

หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Spotify กับแอปพลิเคชัน บริการ หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลบางอย่างจากบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการผสานรวม

แอป บริการ หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมถึง

 • โซเชียลมีเดีย
 • อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่
 • เสียง (เช่น ลำโพงและหูฟัง)
 • สมาร์ทวอช
 • โทรทัศน์
 • โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
 • ยานยนต์ (เช่น รถยนต์)
 • คอนโซลเกม
 • บริการหรือแพลตฟอร์ม เช่น ผู้ช่วยการสั่งงานด้วยเสียง

เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณจากบุคคลที่สามรายใดรายหนึ่ง

คู่ค้าด้านบริการทางเทคนิค

เราทำงานร่วมกับคู่ค้าด้านบริการทางเทคนิคที่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เรา ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงที่อยู่ IP กับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่แม่นยำ (เช่น ประเทศหรือภูมิภาค เมือง รัฐ)

สิ่งนี้ช่วยให้ Spotify สามารถให้บริการ เนื้อหา และคุณสมบัติต่างๆ ของ Spotify ได้

คู่ค้าด้านการชำระเงินและผู้ขาย

หากคุณเลือกชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคม) หรือโดยใบแจ้งหนี้ เราอาจได้รับข้อมูลจากคู่ค้าด้านการชำระเงินของเรา

ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินการดังนี้

 • ส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณ
 • ประมวลผลการชำระเงินของคุณ
 • มอบสิ่งที่คุณซื้อให้คุณ

หากเรานำคุณไปยังผู้ขาย เราก็จะได้รับข้อมูลจากผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจนำคุณไปยังร้านขายสินค้าของศิลปินบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามหรือไปยังเว็บไซต์จำหน่ายตั๋วของบุคคลที่สาม

การรับข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินการดังนี้

 • คำนวณค่าคอมมิชชันที่เราต้องได้รับ
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเราในการร่วมมือกับคู่ค้าเหล่านี้
 • ทำความเข้าใจความสนใจของคุณ

คู่ค้าด้านการโฆษณาและการตลาด

เราได้รับข้อมูลอนุมาน (เช่น ความเข้าใจของคู่ค้า) จากคู่ค้าด้านการโฆษณาและการตลาดบางรายเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณ

สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาและการตลาดที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

การโอนระหว่างประเทศ

ด้วยลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการทั่วโลก Spotify จึงแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากลกับบริษัทในกลุ่ม Spotify, ผู้รับเหมาช่วง และคู่ค้าเมื่อดำเนินกิจกรรมที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจประมวลผลข้อมูลของคุณในประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลไม่เข้มงวดเท่ากับกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายที่บังคับใช้ในที่ที่คุณอาศัยอยู่ ตัวอย่างเช่น ประเทศนั้นอาจไม่ให้คุณมีสิทธิ์เหนือข้อมูลของตนเองที่เหมือนกัน

เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เราจะใช้เครื่องมือในการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่าการถ่ายโอนข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และ
 • ช่วยให้ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องในระดับเดียวกับในสหภาพยุโรป

เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลแต่ละครั้งสอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปที่บังคับใช้ เราใช้กลไกทางกฎหมายต่อไปนี้

 • ข้อสัญญามาตรฐาน ("SCC") ข้อสัญญาเหล่านี้กำหนดให้บุคคลที่สามต้องปกป้องข้อมูลของคุณและให้สิทธิ์และการปกป้องในระดับเดียวกันกับสหภาพยุโรปแก่คุณ ตัวอย่างเช่น เราใช้ SCC เพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการโฮสต์ของเราซึ่งใช้เซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อสัญญามาตรฐานได้โดยติดต่อเรา หรือบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การตัดสินใจที่เพียงพอ ซึ่งหมายความว่าเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งมีกฎหมายที่เพียงพอในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนด ตัวอย่างเช่น เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ในสหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสวิตเซอร์แลนด์

เรายังระบุและใช้การปกป้องข้อมูลเพิ่มเติมตามความเหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น เราใช้

 • การปกป้องทางเทคนิค เช่น การเข้ารหัสและการใช้นามแฝง
 • นโยบายและกระบวนการเพื่อคัดค้านคำขอของรัฐบาลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการใช้เครื่องมือดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ ในส่วนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในหน้าบัญชีหรือโดยการติดต่อเรา คุณจะสามารถดาวน์โหลดแพ็กเกจข้อมูลที่ต่างกันได้สามชุด โดยจะดาวน์โหลดแยกกันหรือพร้อมกันทีเดียวก็ได้ แพ็กเกจเหล่านั้นจะประกอบด้วยสำเนาข้อมูลต่อไปนี้ (หากคุณมีข้อมูลนั้นๆ)


ข้อมูลบัญชี

 • เพลย์ลิสต์
 • คำค้นหา
 • ประวัติการสตรีมในปีที่ผ่านมา
 • รายการที่บันทึกไว้ในคอลเลกชันของคุณ
 • จำนวนผู้ติดตามที่คุณมีและจำนวนบัญชีที่คุณติดตาม
 • ข้อมูลการชำระเงินและการสมัคร
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • การอนุมาน
 • การป้อนข้อมูลเสียง
 • การโต้ตอบพอดแคสต์
 • ตอน (ข้อมูลเกี่ยวกับพอดแคสต์ที่คุณสร้างในบริการ Spotify)
 • ข้อมูลแพ็กเกจ Family
 • ข้อมูล Spotify For Artists

ประวัติการสตรีมเพิ่มเติม

 • ประวัติการสตรีมแบบขยายตลอดอายุบัญชีของคุณ

ข้อมูลบันทึกทางเทคนิค

 • ข้อมูลบันทึกทางเทคนิคที่เรารวบรวมไว้เกี่ยวกับบัญชีของคุณเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาบริการ Spotify

หากคุณได้ทำเรื่องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางเครื่องมือดาวน์โหลดข้อมูลของคุณหรือผ่านทีมสนับสนุนของเราแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลพร้อมสำหรับดาวน์โหลดหรือจะได้รับอีเมลในไม่ช้า

ติดต่อเรา

เป้าหมายของเราในการให้ข้อมูลนี้คือ เพื่อให้คุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลอย่างไรในบริการ Spotify และสามารถใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและตัวเลือกคุณมีได้ หากเราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โปรดติดต่อเรา เรายินดีที่จะอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่รวมอยู่ในการดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ หรือตอบคำถามใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลที่เราให้ไว้ และวิธีนำข้อมูลนั้นไปใช้กับการใช้บริการ Spotify ของคุณโดยเฉพาะ

วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อเราคือทางอีเมลที่ privacy@spotify.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่