จัดการบัญชี Spotify ของคุณได้ง่ายๆ

ข้อมูล การชำระเงิน และความเป็นส่วนตัวของคุณ รวมอยู่ในที่เดียว

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Bluetooth สำหรับ Spotify

เล่น Spotify บนอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth เช่น ลำโพง หูฟัง และแม้แต่ในรถของคุณ

หากต้องการเล่น Spotify บน Bluetooth คุณต้องมี

 • แอป Spotify บนอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth
 • อุปกรณ์เสียงที่รองรับ Bluetooth

วิธีใช้ Bluetooth

หมายเหตุ ควรปิด Spotify ขณะกำลังเชื่อมต่อ Bluetooth

 1. เปิด Bluetooth บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
 2. จับคู่อุปกรณ์ในการตั้งค่า Bluetooth
  คำแนะนำ: ตรวจสอบรายละเอียดการรองรับอุปกรณ์ของคุณ
 3. เปิด Spotify แล้วเล่น

ตอนนี้เสียงจะออกมาจากอุปกรณ์ที่คุณเลือก

ยังใช้งานไม่ได้ใช่ไหม

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะหรือไม่ ควรอยู่ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร (3 ฟุต)
 • อุปกรณ์บางอย่างอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น ลองหยุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นก่อน
 • ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณที่มีแอป Spotify ให้อนุญาตการแชร์สื่อผ่าน Bluetooth
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องมีแบตเตอรี่เพียงพอ

หากยังไม่ได้ ให้ลองจับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง

 1. ในการตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ ให้ลบข้อมูลของอุปกรณ์อื่น
  คำแนะนำ การตั้งค่านี้อาจเรียกว่า ลืม หรือ เลิกจับคู่
 2. ปิด Bluetooth บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง แล้วเปิดใหม่
 3. ทำการเชื่อมต่อใหม่ ตรวจสอบคำแนะนำขั้นตอนเฉพาะบนคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่