การปรับเสียงสมดุล

สำหรับ Premium

การปรับเสียงสมดุลทำให้เพลงที่ดังและเบาเกิดความสมดุล ซึ่งสร้างประสบการณ์การฟังที่สอดคล้องมากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่