Information om artikel 15, allmänna dataskyddsförordningen

Din sekretess och säkerheten kring dina personuppgifter är, och kommer alltid att vara, oerhört viktig för oss. Nedan hittar du den information som Spotify måste uppge om sin behandling av dina uppgifter enligt artikel 15 i allmänna dataskyddsförordningen.

Bekräftelse om huruvida personuppgifter om dig behandlas

Om du använder Spotify‑tjänsten behandlar vi dina personuppgifter enligt vad som beskrivs nedan och mer ingående i vår integritetspolicy.

Kategorier, syftet med behandlingen, relevanta mottagare och källan till insamling av personuppgifter

Nedan hittar du information om vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig, de relaterade syftena med behandlingen, de mottagare för vilka personuppgifterna kan avslöjas och, i de fall då personuppgifterna inte samlas in från dig, information om deras källa.


Syfte med behandlingen
Mottagare eller kategorier av mottagare* Mottagare av pseudonymiserade personuppgifter*** Källa (om uppgifterna inte har samlats in direkt från dig)


För att tillhandahålla och anpassa Spotify‑tjänsten.

För att förstå, diagnostisera, felsöka och åtgärda problem med Spotify‑tjänsten.

För att utvärdera och utveckla nya funktioner, tekniker och förbättringar av Spotify‑tjänsten.

I marknadsförings‑, kampanj‑ och reklamsyfte.

För att uppfylla rättsliga skyldigheter och begäranden från brottsbekämpande organ.

För att uppfylla avtalsförpliktelser med tredje parter, till exempel licensavtal, och för att vidta lämpliga åtgärder med avseende på rapporter om intrång i immateriella rättigheter och olämpligt innehåll.

För att behandla din betalning.

För att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.

För att utföra affärsplanering, rapportering och prognoser.
 


Andra Spotify Group‑företag i den dagliga affärsverksamheten.

Tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning och som kan behöva åtkomst till vissa personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster till oss.

Appar du väljer att ansluta till ditt konto eller använda för att logga in på Spotify. (Appar och enheter från tredje part)

Användare av supportcommunityn om du delar kommentarer, frågor eller råd offentligt i supportcommunityn. (Spotifys supportcommunity)

I de fall då du har gett oss tillåtelse, artister och skivbolag för att skicka dig nyheter och kampanjerbjudanden. (Artister och skivbolag)

Din mobilnätsoperatör eller en annan tjänsteleverantör om du har fått Spotify‑tjänsten via dem. (Spotify‑partners)

Rättsliga myndigheter i de fall där vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att lämna ut information för att uppfylla en rättslig skyldighet eller reagera på en giltig rättsprocess, till exempel ett beslut om husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning. (Brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsmyndigheter)
 

Vid behov i samband med ett förvärv eller en sammanslagning av företag, med lämpligt förhandsmeddelande till dig. (Köpare av vår verksamhet)
 


Akademiska forskare för aktiviteter som statistisk analys och akademiska studier. (Akademiska forskare

Partners i musikbranschen för att hjälpa dem att förstå hur det går för det innehåll de licensierar till oss och för att göra det möjligt för dig att lyssna på streamat innehåll via Spotify‑tjänsten. (Artister och skivbolag)

Marknadsföringspartners för att hjälpa oss med kampanjinsatser och annonsörer som gör det möjligt för oss att erbjuda en gratistjänst. (Tjänsteleverantörer och annonspartners)
 


Om du använder en tredjepartstjänst för att skapa ett konto får vi personuppgifter via den tredjepartstjänsten, men enbart när du har samtyckt till att tredjepartstjänsten delar dina personuppgifter med oss.*
 
Syfte med behandlingen Mottagare eller kategorier av mottagare* Mottagare av pseudonymiserade personuppgifter*** Källa (om uppgifterna inte har samlats in direkt från dig)


För att tillhandahålla och anpassa Spotify‑tjänsten.

För att förstå, diagnostisera, felsöka och åtgärda problem med Spotify‑tjänsten.

För att utvärdera och utveckla nya funktioner, tekniker och förbättringar av Spotify‑tjänsten.

I marknadsförings‑, kampanj‑ och reklamsyfte.

För att uppfylla rättsliga skyldigheter och begäranden från brottsbekämpande organ.

För att uppfylla avtalsförpliktelser med tredje parter, till exempel licensavtal, och för att vidta lämpliga åtgärder med avseende på rapporter om intrång i immateriella rättigheter och olämpligt innehåll.

För att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.

För att utföra affärsplanering, rapportering och prognoser.
 

Andra Spotify Group‑företag i den dagliga affärsverksamheten.

Tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning och som kan behöva åtkomst till vissa personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster till oss.

Appar du väljer att ansluta till ditt konto eller använda för att logga in på Spotify. (Appar och enheter från tredje part)

Användare av supportcommunityn om du delar kommentarer, frågor eller råd offentligt i supportcommunityn. (Spotifys supportcommunity)

Rättsliga myndigheter i de fall där vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att lämna ut information för att uppfylla en rättslig skyldighet eller reagera på en giltig rättsprocess, till exempel ett beslut om husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning. (Brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsmyndigheter)
 

Vid behov i samband med ett förvärv eller en sammanslagning av företag, med lämpligt förhandsmeddelande till dig. (Köpare av vår verksamhet)
 

Akademiska forskare för aktiviteter som statistisk analys och akademiska studier. (Akademiska forskare

Partners i musikbranschen för att hjälpa dem att förstå hur det går för det innehåll de licensierar till oss och för att göra det möjligt för dig att lyssna på streamat innehåll via Spotify‑tjänsten. (Artister och skivbolag)

Marknadsföringspartners för att hjälpa oss med kampanjinsatser och annonsörer som gör det möjligt för oss att erbjuda en gratistjänst. (Tjänsteleverantörer och annonspartners)
 

Vi kan ta emot personuppgifter via tredjepartsappar och reklam du får.
Syfte med behandlingen Mottagare eller kategorier av mottagare* Mottagare av pseudonymiserade personuppgifter*** Källa (om uppgifterna inte har samlats in direkt från dig)


För att tillhandahålla och anpassa Spotify‑tjänsten.

För att uppfylla rättsliga skyldigheter och begäranden från brottsbekämpande organ.

För att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.

För att förebygga eller upptäcka bedrägerier, däribland bedrägliga betalningar och bedräglig användning av Spotify‑tjänsten.
 


Andra Spotify Group‑företag i den dagliga affärsverksamheten.

Tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning och som kan behöva åtkomst till vissa personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster till oss.

Tredjepartspartners som hjälper dig att verifiera din adress och möjliggöra din användning av vissa planer för Spotify‑tjänsten. (Spotify‑partners)

Rättsliga myndigheter i de fall där vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att lämna ut information för att uppfylla en rättslig skyldighet eller reagera på en giltig rättsprocess, till exempel ett beslut om husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning. (Brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsmyndigheter)
 

Vid behov i samband med ett förvärv eller en sammanslagning av företag, med lämpligt förhandsmeddelande till dig. (Köpare av vår verksamhet)
 

Ej tillämpligt Vi kan få personuppgifter via tredjepartsappar.

Data som gör att du kan använda röstfunktioner om sådana funktioner är tillgängliga på din marknad.

Syfte med behandlingen Mottagare eller kategorier av mottagare* Mottagare av pseudonymiserade personuppgifter*** Källa (om uppgifterna inte har samlats in direkt från dig)

 
För att tillhandahålla och anpassa Spotify‑tjänsten.

För att utvärdera och utveckla nya funktioner, tekniker och förbättringar av Spotify‑tjänsten.

I marknadsförings‑, kampanj‑ och reklamsyfte.

För att uppfylla rättsliga skyldigheter och begäranden från brottsbekämpande organ.

För att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.
 

Andra Spotify Group‑företag i den dagliga affärsverksamheten.

Tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning och som kan behöva åtkomst till vissa personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster till oss.

Rättsliga myndigheter i de fall där vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att lämna ut information för att uppfylla en rättslig skyldighet eller reagera på en giltig rättsprocess, till exempel ett beslut om husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning. (Brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsmyndigheter)
 

Vid behov i samband med ett förvärv eller en sammanslagning av företag, med lämpligt förhandsmeddelande till dig. (Köpare av vår verksamhet)
 

Ej tillämpligt

Vi kan få personuppgifter via tredjepartsappar.

Uppgifter som krävs för att behandla eventuella betalningar du gör och prenumerationer du har.

Syfte med behandlingen Mottagare eller kategorier av mottagare* Mottagare av pseudonymiserade personuppgifter*** Källa (om uppgifterna inte har samlats in direkt från dig)


För att behandla din betalning.

För att tillhandahålla och anpassa Spotify‑tjänsten.

För att uppfylla rättsliga skyldigheter och begäranden från brottsbekämpande organ.

För att uppfylla avtalsförpliktelser med tredje parter, till exempel licensavtal, och för att vidta lämpliga åtgärder med avseende på rapporter om intrång i immateriella rättigheter och olämpligt innehåll.

För att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.

För att utföra affärsplanering, rapportering och prognoser.
För att förebygga eller upptäcka bedrägerier, däribland bedrägliga betalningar och bedräglig användning av Spotify‑tjänsten.
 


Andra Spotify Group‑företag i den dagliga affärsverksamheten.
 
Tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning och som kan behöva åtkomst till vissa personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster till oss.

Din mobilnätsoperatör eller en annan tjänsteleverantör om du har fått Spotify‑tjänsten via dem. (Spotify‑partners)

Rättsliga myndigheter i de fall där vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att lämna ut information för att uppfylla en rättslig skyldighet eller reagera på en giltig rättsprocess, till exempel ett beslut om husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning. (Brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsmyndigheter)
 

Vid behov i samband med ett förvärv eller en sammanslagning av företag, med lämpligt förhandsmeddelande till dig. (Köpare av vår verksamhet)
 

Ej tillämpligt Om du väljer att betala för en tjänst eller funktion via faktura kan vi få data från våra betalningspartners för att vi ska kunna skicka fakturor till dig, behandla din betalning och tillhandahålla det du har köpt.

Uppgifter som gör att du kan delta i tävlingar, lotterier och enkäter.

Syfte med behandlingen Mottagare eller kategorier av mottagare* Mottagare av pseudonymiserade personuppgifter*** Källa (om uppgifterna inte har samlats in direkt från dig)

 
För att utföra research och arrangera tävlingar, undersökningar och lotterier.

För att uppfylla rättsliga skyldigheter och begäranden från brottsbekämpande organ.

För att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.
 

 
Andra Spotify Group‑företag i den dagliga affärsverksamheten.

Appar du väljer att ansluta till ditt konto eller använda för att logga in på Spotify. (Appar och enheter från tredje part)

I de fall då du har gett oss tillåtelse, artister och skivbolag (artister och skivbolag), eller andra marknadsföringspartners, för att skicka dig nyheter och kampanjerbjudanden. (Artister och skivbolag)

Tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning och som kan behöva åtkomst till vissa personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster till oss.

Rättsliga myndigheter i de fall där vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att lämna ut information för att uppfylla en rättslig skyldighet eller reagera på en giltig rättsprocess, till exempel ett beslut om husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning. (Brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsmyndigheter)
 

Vid behov i samband med ett förvärv eller en sammanslagning av företag, med lämpligt förhandsmeddelande till dig. (Köpare av vår verksamhet)
 

Ej tillämpligt

Vi kan ta emot personuppgifter via tredjepartsappar och reklam du får beroende på kampanjen.

 * Observera att vissa personuppgifter som du delar i Spotify‑tjänsten är offentligt tillgängliga för användare och icke‑användare, däribland ditt användarnamn, din profilbild, vem du följer och vem som följer dig, dina nyligen spelade artister och dina offentliga spellistor. Se avsnitt 5 i vår integritetspolicy för mer information.

** Dessa typer av personuppgifter kan behandlas beroende på dina Spotify‑inställningar och enhetsinställningar, och om du aktivt deltar i t.ex. tävlingar eller enkäter.

*** ”Pseudonymiserat format” innebär att vi tillhandahåller information på ett sätt som inte kan tillskrivas specifika Spotify‑användare utan användning av ytterligare information som vi inte tillhandahåller till den andra parten.

Internationella överföringar 

Som beskrivits ovan kan Spotify dela personuppgifter globalt med andra företag i Spotify Group, våra tjänsteleverantörer och partners osv. När personuppgifter överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) säkerställer vi att överföringen genomförs i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd och sekretess och att tekniska och organisatoriska åtgärder, och i synnerhet lämpliga skyddsåtgärder, tillämpas, t.ex. de standardavtalsklausuler som godkänts av EU‑kommissionen. 

Kriterier för kvarhållande av personuppgifter 

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som krävs för att tillhandahålla Spotify‑tjänsten till dig och för legitima och väsentliga affärsändamål, som att upprätthålla prestanda hos Spotify‑tjänsten, fatta datadrivna affärsbeslut om nya funktioner och erbjudanden, efterleva våra juridiska skyldigheter och lösa tvister. Kriterier som används för att fastställa kvarhållningsperioderna inkluderar följande:

 • Standardperioder för kvarhållande har fastställts för att uppmuntra till minimering av data.
  Våra interna system är som standard konfigurerade för att se personuppgifter som föråldrade inom en kort tidsperiod (90 dagar), såvida inte en längre period väljs på grund av ett legitimt affärsskäl.
 • Måste vi kvarhålla uppgifter för att säkerställa den tjänst som kunderna förväntar sig? 
  Personuppgifter kvarhålls under en lämplig period för att leverera en personlig tjänst till våra kunder över tid.  Vi kvarhåller vanligtvis streamningshistorik för ett kontos livstid, till exempel för att tillhandahålla retrospektiva spellistor som kunderna tycker om – som Your Summer Rewind och årsslutets Wrapped‑kampanj – såväl som personliga rekommendationer baserade på aktuella lyssningsvanor.
 • Kan kunder själva uppdatera eller radera uppgifter? 
  Där kunderna kan se och själva uppdatera personuppgifterna behåller vi informationen så länge kunden väljer.  Till exempel kvarhålls din e‑postadress för Spotify och annan profilinformation tills du själv väljer att ändra den.
 • Är Spotify skyldiga att lagra eller radera uppgifterna enligt lagar eller avtal?
  Exempel kan inkludera obligatoriska lagar om datalagring i tillämplig jurisdiktion, myndighetsbeslut om att bevara uppgifter som är relevanta för en utredning eller uppgifter som bevaras i samband med rättstvister. Omvänt raderar vi olagligt innehåll om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Dina rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen beviljas du vissa rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter. Som tillgängliga och undantaget begränsningar enligt tillämplig lag är de rättigheter som du tilldelas följande:

 • Rätt till åtkomst – rätten att informeras om, och begära tillgång till, de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – rätten att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt till radering – rätten att begära att vi tar bort dina personuppgifter.
 • Rätt att begränsa – rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent slutar att behandla alla eller vissa av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända –
  • rätten att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grund av din specifika situation
  • rätten att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkta marknadsföringsändamål.
 • Rätt till dataportabilitet – rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätten att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänst.

Om du har problem med vår behandling av dina personuppgifter hoppas vi att du fortsätter att samarbeta med oss för att lösa dem. Du kan dock också kontakta, och har rätt att lämna in ett klagomål till, Datainspektionen eller din lokala dataskyddsmyndighet.

Du kan ta reda på mer om dina rättigheter som beskrivs ovan och de kontroller som vi tillhandahåller till alla Spotify‑användare med avseende på dessa rättigheter i avsnittet Dina rättigheter i Integritetscentret. Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem kan du läsa avsnitt 3 i vår integritetspolicy eller kontakta vårt dataskyddsombud med hjälp av formuläret Kontakta oss i Integritetscentret.

Automatiskt beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat endast på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslutet skulle ha en rättslig effekt på dig eller få en liknande betydande effekt. Spotify fattar dock inte någon av denna typ av automatiserade beslut i Spotify‑tjänsten.

Erhålla en kopia av dina personuppgifter

Genom att använda vårt verktyg Ladda ned dina data i avsnittet Integritetsinställningar på din kontosida kan du ladda ned dina mest relevanta personuppgifter. Nedladdningen innehåller en kopia av följande data (om tillämpligt för dig):

 • Spellistor
 • Sökhistorik
 • Streamningshistorik under det senaste året
 • En lista över objekt sparade i ditt bibliotek
 • Antalet följare du har och antalet konton du följer
 • Betalnings‑ och prenumerationsuppgifter
 • Användardata
 • Slutsatser
 • Röstinmatning
 • Poddinteraktion 
 • Data relaterad till Family‑plan
 • Spotify for Artists‑data

Utöver uppgifterna som finns tillgängliga i verktyget Ladda ned dina data kan du separat be om följande:

 • Teknisk logginformation som vi har samlat in kopplat till ditt konto för att tillhandahålla och felsöka Spotify‑tjänsten
 • Utökad streamningshistorik för hela kontots livslängd

Om du har begärt en kopia av dina personuppgifter via antingen vårt verktyg Ladda ned dina data eller genom vårt supportteam borde du ha fått ett e‑postmeddelande som informerar dig om att uppgifterna är redo att laddas ned, eller får ett inom kort.

Mer information om datakategorierna ovan finns i Förstå mina data. Om du vill be om din tekniska logginformation eller din utökade streamningshistorik eller om du har några frågor om dina personuppgifter kan du kontakta vår kundsupport. Du kan även läsa mer under Datarättigheter och integritetsinställningar.

Senast uppdaterad: 10 november 2021

Var den här artikeln till hjälp?