Hantera dina Spotify-konton enkelt

Din information, dina betalningar och integritet på en och samma plats.

Information om artikel 15, allmänna dataskyddsförordningen

Nedan hittar du den information du har rätt till om behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Denna information är avsedd att komplettera, och läsas tillsammans med, dina nedladdade personuppgifter för att hjälpa dig att förstå vår behandling av personuppgifter vid din specifika användning av Spotify‑tjänsten. Om du ännu inte har begärt en kopia av dina personuppgifter, se avsnittet ”Begär en kopia av dina personuppgifter” där du hittar information om hur du gör det.

Bekräftelse om huruvida personuppgifter om dig behandlas

Om du använder Spotify-tjänsten genom något av våra kostnadsfria eller avgiftsbelagda alternativ (”tjänstealternativ” och gemensamt kallat ”Spotify-tjänsten”) behandlar vi dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

Vad vi använder dina personuppgifter till

I tabellen nedan anger vi:

 • vad vi använder dina personuppgifter till
 • våra rättsliga motiveringar (var och en kallad en ”rättslig grund”) enligt dataskyddslagen för varje ändamål
 • kategorier av personuppgifter som vi använder för varje ändamål (se mer om dessa kategorier i avsnittet ”Kategorier av personuppgifter” nedan)

Här är en allmän förklaring av varje ”rättslig grund” för att hjälpa dig att förstå tabellen:

 • Uppfyllande av ett avtal: När det är nödvändigt för Spotify (eller en tredje part) att behandla dina personuppgifter för att:
 • uppfylla skyldigheter enligt ett avtal med dig. Detta inkluderar Spotifys skyldigheter enligt användarvillkoren att tillhandahålla Spotify‑tjänsten till dig
 • verifiera information innan ett nytt avtal med dig börjar
 • Intresseavvägning:: När Spotify eller en tredje part har ett intresse av att använda dina personuppgifter på ett visst sätt, vilket är nödvändigt och motiverat med tanke på eventuella risker för dig och andra Spotify‑användare. Vi kan till exempel använda dina användningsdata för att förbättra Spotify‑tjänsten för alla användare. Kontakta oss om du vill förstå en specifik motivering.
 • Samtycke: När Spotify ber dig att aktivt ange ditt samtycke till Spotifys användning av dina personuppgifter för ett visst ändamål.
 • Rättslig förpliktelse: När Spotify måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Rättslig grund som tillåter ändamålet

Kategorier av personuppgifter som används för ändamålet

För att tillhandahålla Spotify‑tjänsten i enlighet med vårt avtal med dig.

Till exempel när vi använder dina personuppgifter för att:

 • skapa ett konto åt dig
 • anpassa ditt konto eller
 • tillhandahålla Spotify‑appen när du laddar ned den till din enhet.

Avtal med den registrerade

 • Användardata
 • Gatuadress
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata

För att tillhandahålla ytterligare delar av Spotify‑tjänsten.

Till exempel när vi använder dina personuppgifter så att du kan dela en länk till Spotify‑innehåll med någon annan.

Intresseavvägning

Våra berättigade intressen här är att:

 • se till att Spotify‑tjänsten fungerar och
 • låta användare använda Spotify‑tjänsten.
 • Användardata
 • Gatuadress
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata

För att tillhandahålla vissa frivilliga funktioner på Spotify‑tjänsten. När detta är fallet ber vi tydligt om ditt samtycke.

Samtycke

 • Användardata
 • Användningsdata
 • Enkät- och undersökningsdata
 • Betalnings‑ och köpdata

För att diagnostisera, felsöka och åtgärda problem med Spotify‑tjänsten.

Avtal med den registrerade

 • Användardata
 • Användningsdata

För att utvärdera och utveckla nya funktioner, tekniker och förbättringar av Spotify‑tjänsten.

Till exempel:

 • Vi använder personuppgifter för att utveckla och förbättra våra algoritmer för personliga rekommendationer.
 • Vi analyserar hur användare reagerar på en viss ny funktion och ser om vi behöver göra förändringar.

Intresseavvägning

Våra berättigade intressen här omfattar utveckling och förbättring av produkter och funktioner för våra användare.


 • Användardata
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Enkät- och undersökningsdata

För marknadsföring eller reklam där lagen kräver att vi ber om ditt samtycke.

Till exempel när vi använder cookies för att förstå dina intressen eller lagen kräver samtycke för e-postmarknadsföring.


Samtycke

 • Användardata
 • Användningsdata
 • Enkät- och undersökningsdata

För andra marknadsförings-, kampanj- och reklamändamål där lagen inte kräver samtycke.

Till exempel när vi använder dina personuppgifter för att anpassa reklam efter dina intressen.


Intresseavvägning

Våra berättigade intressen här omfattar användningen av reklam för att finansiera Spotify‑tjänsten, så att vi kan erbjuda en stor del av den kostnadsfritt.

 • Användardata
 • Användningsdata
 • Enkät- och undersökningsdata

För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Detta kan vara:

 • En rättslig förpliktelse i landet/regionen där du befinner dig
 • Svensk lag (på grund av att vårt huvudkontor finns i Sverige)
 • EU‑lagstiftning som vi omfattas av

Vi använder till exempel födelsedatum när vi behöver verifiera ålder.

Rättslig förpliktelse

 • Användardata
 • Gatuadress
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata
 • Enkät- och undersökningsdata

För att tillmötesgå en begäran från brottsbekämpande myndigheter, domstolar eller andra behöriga myndigheter.


Efterlevnad av juridiska skyldigheter, samt berättigat intresse

Våra berättigade intressen omfattar att hjälpa brottsbekämpande myndigheter att förhindra eller upptäcka allvarliga brott.


 • Användardata
 • Gatuadress
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata
 • Enkät- och undersökningsdata

För att uppfylla avtalsförpliktelser med tredje parter. När vi till exempel tillhandahåller pseudonymiserade uppgifter om våra användares lyssnande eftersom vi har ett avtal med en Spotify‑rättighetshavare om att göra det.

Intresseavvägning

Våra berättigade intressen här är att:

 • upprätthålla våra relationer med artister så att vi kan tillhandahålla Spotify-tjänsten
 • upprätthålla våra relationer med andra tredje parter av samma anledning.
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata

Vidta lämpliga åtgärder vid rapporter om intrång i immateriella rättigheter och olämpligt innehåll.

Intresseavvägning

Våra berättigade intressen här är bland annat att skydda immateriella rättigheter och originalinnehåll.

 • Användardata
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata

För att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi till exempel är involverad i en rättstvist och vi behöver ge våra advokater information i samband med det rättsliga ärendet.


Intresseavvägning

Våra berättigade intressen här är att:

 • söka juridisk rådgivning
 • skydda oss själva, våra användare eller andra i rättsliga förfaranden.
 • Användardata
 • Gatuadress
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata
 • Enkät- och undersökningsdata

För att utföra affärsplanering, rapportering och prognoser.

När vi till exempel tittar på aggregerade användaruppgifter som antalet nya registreringar i ett land för att planera nya platser att lansera våra produkter och funktioner i.

Intresseavvägning

Våra berättigade intressen här är bland annat undersökningar och planering så att vi kan fortsätta att bedriva vår verksamhet.

 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings‑ och köpdata

För att behandla din betalning.

När vi till exempel använder dina personuppgifter för att låta dig köpa en Spotify-prenumeration.

Fullgörande av ett kontrakt, och samtycke.

 • Användardata
 • Betalnings‑ och köpdata
 • Gatuadress

För att hålla Spotify‑tjänsten säker och för att upptäcka och förebygga bedrägeri.

När vi till exempel analyserar användningsuppgifter för att förhindra bedräglig användning av Spotify-tjänsten.

Intresseavvägning

Våra berättigade intressen här är bland annat att skydda Spotify-tjänsten och våra användare mot bedrägeri och andra olagliga aktiviteter.

 • Användardata
 • Gatuadress
 • Användningsdata
 • Betalnings‑ och köpdata

För att utföra undersökningar och enkäter.

När vi till exempel kontaktar våra användare för att be om deras feedback.


Intresseavvägning

Våra berättigade intressen här är bland annat att förstå mer om hur användare tänker om och använder Spotify‑tjänsten.

 • Användardata
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Enkät- och undersökningsdata

Kategorier av personuppgifter

Tabellen nedan anger kategorierna av de personuppgifter som vi samlar in och använder. Som beskrivet nedan är insamlingen och behandlingen av vissa personuppgifter beroende på ditt tjänstealternativ (t.ex. Free eller Premium) och de funktioner du väljer att använda (som att skapa en spellista eller aktivera en röstfunktion). Om du är osäker på vilka specifika uppgifter som vi behandlar för just din användning av Spotify-tjänsten kan du se dina nedladdade personuppgifter eller kontakta oss.

Kategori

Beskrivning

Användardata

Personuppgifter som vi behöver för att skapa ditt Spotify‑konto och som gör det möjligt för dig att använda Spotify‑tjänsten. Typen av uppgifter som samlas in och används beror på den typ av tjänstealternativ du har. Det beror också på hur du skapar ditt konto, vilket land du befinner dig i och om du har använt en tredje parts tjänst för att logga in. Detta kan inkludera följande uppgifter:

 • profilnamn
 • e‑postadress
 • lösenord
 • telefonnummer
 • födelsedatum
 • kön
 • gatuadress (se ytterligare uppgifter nedan)
 • land
 • universitet/högskola (för Spotify Premium Student).

Några av dessa uppgifter får vi från dig via registreringen eller din kontosida.

Vi samlar även in några av dessa uppgifter från din enhet, t.ex. land eller region. Du hittar mer information om hur vi samlar in och använder de här uppgifterna i "Din allmänna (icke‑precisa) plats" i kategorin Användningsdata.

Gatuadress

Om din gatuadress ingår i dina nedladdade uppgifter så behandlar vi den av följande anledningar:

 • för att kontrollera behörighet för ett tjänstealternativ
 • för att leverera lagstadgade meddelanden
 • för att leverera supportalternativ
 • för fakturering och skatteadministration
 • för att leverera fysiska varor eller gåvor som du har bett om.

I vissa fall kan vi använda en app från tredje part för att hjälpa dig att verifiera din adress, till exempel Google Maps.

Användningsdata

Personuppgifter som samlas in och behandlas när du använder Spotify-tjänsten.

Detta omfattar några olika typer av uppgifter och de anges i följande avsnitt.

Information om hur du använder Spotify

Exempel:

 • uppgifter om ditt Spotify‑tjänstealternativ
 • dina åtgärder på Spotify‑tjänsten (bl.a. datum och tid) som:
 • sökfrågor
 • streaminghistorik
 • spellistor du skapar
 • ditt bibliotek
 • webbhistorik
 • kontoinställningar
 • interaktioner med andra Spotify‑användare
 • din användning av tjänster, enheter och appar från tredje part i samband med Spotify‑tjänsten
 • slutsatser (dvs. vår förståelse) om dina intressen och preferenser baserat på din användning av Spotify‑tjänsten
 • innehåll som du tillhandahåller när du deltar i Spotifys kampanjer, som tävlingar och utlottningar
 • innehåll som du lägger upp på någon del av Spotify‑tjänsten. Till exempel: bilder, ljudfiler, text, titlar, beskrivningar, kommunikationer och andra typer av innehåll

Dina tekniska uppgifter

Exempel:

 • URL‑information
 • online‑identifierare som cookie‑uppgifter och IP‑adresser
 • information om enheterna du använder, såsom:
 • enhetens ID
 • nätverksanslutningstyp (t.ex. WiFi, 4G, LTE, Bluetooth)
 • operatör
 • nätverks- och enhetsprestanda
 • webbläsartyp
 • språk
 • uppgifter som möjliggör hantering av digitala rättigheter
 • operativsystem
 • Spotify‑appversion
 • uppgifter som gör det möjligt för oss att upptäcka och ansluta till enheter och appar från tredje part. Exempel på den här typen av uppgifter är enhetens namn, enhetens identifierare, varumärke och version. Exempel på enheter och appar från tredje part är:
 • enheter på ditt WiFi‑nätverk (som högtalare) som kan anslutas till Spotify‑tjänsten
 • enheter som ditt operativsystem gör tillgängliga när du ansluter via Bluetooth, plugins och installation
 • Spotifys partnerappar för att avgöra huruvida appen är installerad på din enhet

Din allmänna (icke‑specifika) plats

Din allmänna plats är land, region eller delstat. Vi kan få denna information från tekniska uppgifter (t.ex. genom din IP-adress eller språkinställningarna på din enhet) eller betalningsvaluta.

Vi behöver detta för att

 • uppfylla geografiska krav i vårt avtal med ägaren till innehållet på Spotify‑tjänsten
 • leverera innehåll och annonser som är relevanta för dig

Dina enhetssensoruppgifter

Rörelse‑ eller riktningsgenererade enhetssensoruppgifter om de behövs för att tillhandahålla funktioner på Spotify‑tjänsten som kräver dessa uppgifter. Det är uppgifter som din enhet samlar in om sättet du förflyttar eller håller din enhet.

Röstdata

Om röstfunktioner finns tillgängliga på din marknad och om du har valt att använda en röstfunktion samlar vi in och behandlar röstdata. Röstdata avser ljudinspelningar av din röst och transkriptioner av de inspelningarna.

Du hittar mer information om hur olika röstfunktioner fungerar och hur du kan kontrollera och stänga av dem i vår Policy för röststyrning.

Betalnings‑ och köpdata

Om du köper något från Spotify eller registrerar dig för ett avgiftsbelagt tjänstealternativ eller en testversion behandlar vi dina betalningsuppgifter.

De exakta personuppgifter som samlas in och används varierar beroende på betalningsmetod. Det kan vara uppgifter som:

 • namn
 • födelsedatum
 • betalningssätt som (t.ex. kredit- eller bankkort)
 • om du använder ett bank‑ eller kreditkort: korttyp, utgångsdatum och vissa av siffrorna i ditt kortnummer Obs! Av säkerhetsskäl lagrar vi aldrig ditt fullständiga kortnummer
 • postnummer
 • mobilnummer
 • information om din köp- och betalningshistorik

Enkät‑ och undersökningsdata

När du svarar på en enkät eller deltar i användarundersökningar samlar vi in och använder de personuppgifter som du har tillhandahållit.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan lämnas ut

I detta avsnitt hittar du uppgifter om vem som tar emot de personuppgifter som samlas in eller genereras genom din användning av Spotify‑tjänsten (förutom för användare som du har blockerat).

Offentligt tillgänglig information

Följande personuppgifter är alltid offentligt tillgängliga på Spotify‑tjänsten:

 • ditt profilnamn
 • ditt profilfoto
 • dina offentliga spellistor
 • annat innehåll som du publicerar på Spotify‑tjänsten och eventuella tillhörande titlar, beskrivningar och bilder
 • vem du följer på Spotify‑tjänsten
 • vem som följer dig på Spotify-tjänsten.

Du eller en annan användare kan dela viss offentligt tillgänglig information på tjänster från tredje part, som sociala medier eller meddelandeplattformar. Detta innefattar:

 • din profil
 • allt innehåll du publicerar på Spotify och uppgifter om det innehållet
 • dina offentliga spellistor

När denna delning sker kan tredjepartstjänsten lagra en kopia av den för att stödja deras funktioner.

Personuppgifter som du väljer att dela

Vi delar endast följande personuppgifter med de mottagare som beskrivs i tabellen nedan:

 • där du har valt att använda en Spotify‑tjänstfunktion, eller en tredje parts app, tjänst eller enhet, och vi behöver dela personuppgifter för att möjliggöra detta eller
 • om du på annat sätt ger oss tillstånd att dela personuppgifterna Du kan till exempel göra det genom att välja lämplig inställning i Spotify‑tjänsten eller genom att ge ditt samtycke.

Kategorier av mottagare

Kategorier av data som du kan välja att dela

Anledning till delning

Appar, tjänster och enheter från tredje part som du ansluter till ditt Spotify‑konto

 • Användardata
 • Användningsdata

För att ansluta ditt Spotify-konto, eller så att du kan använda Spotify-tjänsten i samband med tredje parters appar, tjänster och enheter.

Exempel på sådana appar, tjänster och enheter från tredje parter kan omfatta:

 • sociala medier‑appar
 • högtalare
 • tv‑apparater
 • fordonsplattformar
 • röststyrning

Du kan se och ta bort många tredjepartsanslutningar under "Appar" i ditt konto.

Supportcommunity

 • Användardata

För att du ska kunna använda tjänsten för Spotifys supportcommunity.

När du registrerar dig för ett konto i Spotifys supportcommunity ber vi dig att skapa ett specifikt profilnamn. Detta visas offentligt för alla som använder Spotifys supportcommunity. Vi visar också eventuella frågor eller kommentarer som du delar.

Andra Spotify‑användare

 • Användardata
 • Användningsdata
 • Röstdata

För att dela information om din användning av Spotify‑tjänsten med andra Spotify‑användare. Det kan innefatta dina följare på Spotify.

Under inställningar för ”Sociala nätverk” kan du till exempel välja om du vill dela dina nyligen spelade artister och spellistor i din profil. Du kan också välja att skapa eller gå med i en delad spellista med andra användare. Delade spellistor ger dig sociala rekommendationer baserat på er lyssningsaktivitet.

Artister och skivbolag

 • Användardata

För att få nyheter eller kampanjerbjudanden från artister, skivbolag eller andra partners.

Du kan välja att dela dina användardata för detta ändamål. Du har alltid möjlighet att ändra dig och återkalla ditt samtycke när som helst.

Information som vi kan dela

Se den här tabellen för mer information om vem vi delar med och varför.

Kategorier av mottagare

Kategorier av personuppgifter

Anledning till delning

Tjänsteleverantörer

 • Användardata
 • Gatuadress
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata
 • Enkät- och undersökningsdata

Så att de kan tillhandahålla sina tjänster till Spotify.

Dessa tjänsteleverantörer inkluderar de vi anlitar för att:

 • erbjuda kundtjänst
 • upprätthålla den tekniska infrastruktur vi behöver för att tillhandahålla Spotify‑tjänsten
 • hjälpa till att skydda och säkra våra system och tjänster (t.ex. Googles reCAPTCHA)
 • hjälpa till att marknadsföra Spotifys (och våra partners) produkter, tjänster, evenemang och kampanjer

Betalningspartners

 • Användardata
 • Betalnings‑ och köpdata

Så att de kan behandla dina betalningar och för att förebygga och bekämpa bedrägerier.

Annonspartners

 • Användardata
 • Användningsdata

Så att de kan hjälpa oss att leverera mer relevanta annonser till dig på Spotify‑tjänsten och hjälpa till att mäta annonsernas effektivitet.

Våra annonspartners hjälper oss till exempel med skräddarsydda annonser. Mer information om skräddarsydda annonser finns i avsnittet ”Dina rättigheter”.

Marknadsföringspartners

 • Användardata
 • Användningsdata

För att marknadsföra Spotify med våra partners. Vi delar vissa personuppgifter med dessa partners om det är nödvändigt för att:

 • göra det möjligt för dig att delta i Spotifys kampanjer, bl.a. testversioner eller andra paketerbjudanden
 • marknadsföra Spotify i media och reklam som publiceras på andra onlinetjänster
 • hjälpa oss och våra partners att mäta effektiviteten i Spotify‑kampanjer

Exempel på partners:

 • marknadsförings- eller sponsringspartners
 • webbplatser och mobilappar som säljer reklamutrymme till oss på sina tjänster
 • enhets-, app- och mobilpartners som också erbjuder Spotify‑kampanjer

Våra samarbetspartners kan också kombinera de personuppgifter vi delar med dem med andra uppgifter som de samlar in om dig, t.ex. din användning av deras tjänster. Vi och våra partners kan använda denna information för att presentera erbjudanden, kampanjer eller annan marknadsföring som vi tror kommer att vara relevant för dig.

Distributionsplattformar

 • Användningsdata

Distributionsplattformar distribuerar poddar så att de kan levereras till dig. Vi delar vissa uppgifter, till exempel din IP‑adress, med distributionsplattformarna när du lyssnar på en podd. Vi låter dig också streama poddar som är tillgängliga från andra distributionsplattformar som inte ägs av Spotify.

Poddleverantörer bör förklara i programmet eller avsnittsbeskrivningen vilken plattform som distribuerar podden. Se distributionsplattformens egen integritetspolicy om hur de använder de uppgifter du delar med dem.

Akademiska forskare

 • Användardata
 • Användningsdata

För aktiviteter som statistisk analys och akademiska studier, men endast i pseudonymiserad form. Pseudonymiserade uppgifter är när dina uppgifter identifieras med en kod snarare än ditt namn eller annan direkt identifierande information.

Andra företag i Spotify‑koncernen, bland annat företag som Spotify förvärvar.

 • Användardata
 • Gatuadress
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata
 • Enkät- och undersökningsdata

För att utföra vår dagliga verksamhet och för att upprätthålla, förbättra och tillhandahålla Spotify‑tjänsten och förvärvade företags tjänster till dig.

Till exempel:

 • Göra det möjligt för våra anställda som arbetare för olika koncernföretag att utveckla och förbättra funktioner för Spotify‑tjänsten.
 • Dela uppgifter med våra mätföretag för att mäta effektiviteten av annonskampanjer som körs på Spotify-tjänsten.
 • Dela uppgifter med våra poddföretag för att bättre förstå användares lyssnartrender.

Brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter, eller andra parter i en tvist.

 • Användardata
 • Användningsdata

När vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det, t.ex.:

 • för att efterleva en rättslig förpliktelse
 • för att delta i en giltig rättsprocess (t.ex. en husrannsakningsorder, ett domstolsbeslut eller en stämning)
 • för vårt eget eller en tredje parts berättigade intresse som är relaterat till:
 • nationell säkerhet
 • brottsbekämpning
 • rättstvist (ett domstolsfall)
 • brottsutredning
 • att skydda någons säkerhet
 • att förhindra dödsfall eller överhängande kroppsskada

Köpare av vår verksamhet

 • Användardata
 • Gatuadress
 • Användningsdata
 • Röstdata
 • Betalnings‑ och köpdata
 • Enkät- och undersökningsdata

Om vi säljer eller förhandlar om att sälja vår verksamhet till en köpare eller potentiell köpare.

I det här fallet kan vi överföra dina personuppgifter till en efterträdare eller ett dotterbolag som en del av transaktionen.

Kriterier för kvarhållande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att förse dig med Spotify-tjänsten och för Spotifys berättigade och väsentliga verksamhetsändamål, t.ex. för att:

 • upprätthålla Spotify-tjänstens prestanda
 • fatta datadrivna verksamhetsbeslut om nya funktioner och erbjudanden
 • efterleva våra rättsliga förpliktelser
 • lösa tvister.

Här är några kategorier av våra kvarhållningsperioder:

 • Uppgifter som kvarhålls tills du tar bort dem
  Du har rätt att be oss att radera vissa av dina personuppgifter. Mer information om ”Radering” finns i avsnittet ”Dina rättigheter”.
 • Uppgifter som tas bort efter en specifik tidsperiod
  Vi har fastställt vissa kvarhållningsperioder så att vissa personuppgifter tas bort efter en specifik tidsperiod.
 • Uppgifter som kvarhålls tills ditt Spotify‑konto tas bort
  Vi behåller vissa uppgifter tills ditt Spotify‑konto tas bort. När ditt Spotify-konto tas bort raderas eller anonymiseras dina uppgifter.
 • Uppgifter som kvarhålls längre perioder för begränsade ändamål
  Efter det att ditt konto tagits bort behåller vi vissa uppgifter under en längre tidsperiod, men för mycket begränsade ändamål.

Kriterier som används för att fastställa lagringsperioder inkluderar följande:

 • Vad är en lämplig kvarhållningsperiod för att uppfylla vårt ändamål? Våra system är utformade för att automatiskt gallra ut uppgifter baserat på en definierad kvarhållningsperiod. Vi fastställer kvarhållningsperioden baserat på berättigade affärssyften
 • Måste vi behålla uppgifter för att säkerställa den tjänst som användarna förväntar sig? Vi behåller personuppgifter under en lämplig period för att leverera en anpassad tjänst till våra användare över tid. Vi behåller vanligtvis streamningshistorik under ett kontos livstid, till exempel för att tillhandahålla tillbakablickande spellistor som användarna tycker om samt personliga rekommendationer som baseras på aktuella lyssningsvanor. Till exempel Dina sommarminnen och Wrapped‑kampanjen vid årsslutet.
 • Kan användare själva uppdatera eller radera uppgifter? Där användarna kan se och själva uppdatera personuppgifterna behåller vi informationen så länge användaren väljer.
 • Behöver vi behålla uppgifterna för att upprätthålla våra regler och hålla vår tjänst säker? Vi kan komma att behålla uppgifter som har tagits bort från Spotify‑tjänsten under en begränsad tidsperiod. Detta gör vi för att
 • säkerställa användarnas säkerhet
 • skydda mot skadligt innehåll på vår plattform och
 • vidta åtgärder när intrång i immaterialrätten rapporteras.

Detta hjälper oss också att undersöka potentiella överträdelser av våra användarriktlinjer och plattformsregler.

 • Har Spotify en rättslig eller avtalsrättslig skyldighet att behålla eller radera uppgifterna? Exempel är obligatoriska datalagringslagar, myndighetsbeslut om att bevara uppgifter som är relevanta för en utredning eller uppgifter som lagras för rättstvister. Omvänt tar vi bort olagligt innehåll om lagen kräver att vi gör det.

Dina rättigheter och möjligheter att utöva dem

Integritetslagar, bl.a. den allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ger individer rättigheter avseende sina personuppgifter.

Vissa rättigheter gäller bara när Spotify använder en viss ”rättslig grund” för att behandla dina uppgifter. Vi förklarar varje rättslig grund, samt när Spotify använder var och en av dem, i avsnitt 4 i vår integritetspolicy.

Tabellen nedan förklarar:

 • dina rättigheter
 • vid vilka omständigheter de gäller (t.ex. den rättsliga grund som krävs)
 • hur du utövar dem

Du har rätt att …

Hur?

Information

Få information om de personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dem.

Vi informerar dig:

 • genom vår Integritetspolicy
 • genom information som du får när du använder Spotify‑tjänsten och
 • genom att svara på dina specifika frågor och förfrågningar när du kontaktar oss

Åtkomst

Begär åtkomst till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

För att begära en kopia av dina personuppgifter från Spotify kan du:

För ytterligare information om vilka uppgifter du kan begära tillgång till, se avsnittet ”Begär en kopia av dina personuppgifter”.

Rättelser

Begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

Du kan uppdatera dina personuppgifter under ”Redigera profil” i ditt konto eller genom att kontakta oss.

Radering

Begära att vi raderar vissa av dina personuppgifter.

Till exempel kan du be oss att radera personuppgifter:

 • som vi inte längre behöver för de ändamål som de samlades in för
 • som vi behandlar baserat på den rättsliga grunden samtycke och du återkallar samtycket
 • när du motsätter dig (se avsnitt "Invändningar" nedan) och
 • du gör en rättmätig invändning
 • du inte vill ha direktmarknadsföring

Det finns situationer där Spotify inte kan radera dina uppgifter, till exempel när:

 • det fortfarande är nödvändigt att behandla uppgifterna för det ändamål de samlades in för
 • Spotifys intresse av att använda uppgifterna överväger ditt intresse av att de raderas, t.ex. då vi behöver uppgifterna för att förebygga och förhindra bedrägeri
 • Spotify har en rättslig förpliktelse att behålla uppgifterna
 • Spotify behöver uppgifterna för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, till exempel om det finns ett olöst ärende kopplat till ditt konto

Det finns flera sätt att radera personuppgifter från Spotify:

 • Om du vill ta bort ljudinnehåll från din profil markerar du innehåller i fråga och väljer att ta bort det. Du kan till exempel ta bort spellistor från din profil eller ta bort ett spår från din spellista.
 • för att be om radering av dina andra personuppgifter från Spotify kan du följa stegen på vår supportsida. Dessa uppgifter omfattar dina användaruppgifter, användningsuppgifter och andra uppgifter som listas i avsnitt 3 i vår integritetspolicy
 • Du kan även kontakta oss för att begära radering.

Begränsning

Begära att vi slutar behandla alla eller några av dina personuppgifter.

Du kan göra detta om:

 • dina personuppgifter är felaktiga
 • vår behandling är olaglig
 • vi inte behöver dina uppgifter för ett specifikt ändamål
 • du invänder mot vår behandling och vi utvärderar din invändningsbegäran. Se avsnittet "Invändning" nedan.

Du kan begära att vi stoppar behandlingen tillfälligt eller permanent.

Du kan utöva din rätt till begränsning genom att kontakta oss.

Invändning

Invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Du kan göra detta om:

 • Spotify baserar behandlingenar av dina personuppgifter på den rättsliga grunden intresseavvägning
 • Spotify behandlar dina personuppgifter för skräddarsydda annonser.

Om du vill utöva din rätt att göra invändningar kan du göra följande:

 • Justera dina inställningar på Spotify‑tjänsten för att stänga av eller justera vissa funktioner som behandlar dina personuppgifter. I slutet av det här avsnittet hittar du information om hur du kontrollerar skräddarsydda annonser.
 • kontakta oss

Dataportabilitet

Be om en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och att överföra de personuppgifterna för användning i en annan parts tjänst.

Du kan be oss att överföra dina uppgifter när vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke eller uppfyllande av avtal. Spotify försöker emellertid att tillmötesgå alla förfrågningar i den utsträckning det är möjligt.

Du hittar information om hur du utövar rätten till dataportabilitet under ”Åtkomst” ovan.

Inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

Inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande (beslut utan mänsklig inblandning), inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Spotify fattar inte denna typ av automatiserade beslut i Spotify‑tjänsten.

Återkallande av samtycke

Återkalla ditt samtycke till att vi samlar in eller använder dina personuppgifter.

Du kan göra det om Spotify behandlar dina personuppgifter med den rättsliga grunden samtycke.


För att återkalla ditt samtycke kan du:

 • justera den relevanta inställningen på Spotify
 • kontakta oss

Lämna in ett klagomål

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten eller din lokala dataskyddsmyndighet om du har frågor eller funderingar.

Se Integritetsskyddsmyndighetens uppgifter här. Du kan även gå till webbplatsen för din lokala dataskyddsmyndighet.

Kontroller för skräddarsydda annonser

Vad är skräddarsydda annonser?

 • Det är när vi använder information från tredje part om dig för att anpassa annonser så att de blir mer relevanta för dig. Detta kallas även för intressebaserad reklam.
 • Ett exempel på en skräddarsydd annons är när en annonspartner har information som tyder på att du gillar bilar. Detta kan göra det möjligt för oss att visa dig annonser om bilar.

Så här kontrollerar du skräddarsydda annonser:

 • Du kan styra skräddarsydda annonser i kontots Integritetsinställningar under ”Skräddarsydda annonser”.
 • Du kan också kontrollera skräddarsydda annonser för vissa poddar med hjälp av länken i avsnittets beskrivning. Detta gäller när innehållsleverantören använder annonser i podden för att finansiera den. Värdtjänsteleverantören, som kanske inte är Spotify, hanterar dessa kontroller för podden.

Om du har valt bort skräddarsydda annonser i dina integritetsinställningar kan du fortfarande få reklam. Detta kan gälla både vårt kostnadsfria tjänstealternativ och vårt avgiftsbelagda tjänstealternativ (t.ex. reklam i poddar). Denna typ av reklam är baserad på din registreringsinformation och innehållet som du för närvarande streamar på våra tjänster. Om du till exempel lyssnar på en matlagningspodd kan det hända att du hör en annons för en matberedare.

Information om källan till personuppgifterna

Utöver de uppgifter vi samlar in från dig när du registrerar dig för Spotify‑tjänsten, uppdaterar ditt konto eller under hela din användning av Spotify‑tjänsten kan vi få vissa uppgifter från andra (”tredje part‑”) källor. Tabellen nedan innehåller kategorierna av tredje parter och beskrivningar av dem.

Kategorier av tredje parter

Beskrivning

Uppgifts‑kategorier

Autentisering

Om du registrerar dig för eller loggar in på våra tjänster med hjälp av en annan tjänst så skickar den tjänsten dina uppgifter till oss. Dessa uppgifter hjälper oss att skapa ditt konto hos oss.

Användardata

Appar, tjänster och enheter från tredje part som du ansluter till ditt Spotify‑konto

Om du ansluter ditt Spotify‑konto till en app, en tjänst eller enheter från tredje part kan vi samla in och använda uppgifter från dem. Vi behöver dessa uppgifter för integrationen.

Dessa appar, tjänster eller enheter från tredje part kan omfatta:

 • sociala nätverk
 • enheter:
 • ljud (t.ex. högtalare och hörlurar)
 • smartklockor
 • tv‑apparater
 • mobiltelefoner och surfplattor
 • fordon (t.ex. bilar)
 • spelkonsoler
 • tjänster och plattformar som röststyrning eller innehållsplattformar.

Vi ber om ditt tillstånd innan vi samlar in dina uppgifter från vissa tredje parter.

Användardata

Användningsdata

Tekniska tjänsteleverantörer

Vi arbetar med partners som tillhandahåller tekniska tjänster och som ger oss vissa uppgifter. Detta gäller bland annat mappning av IP‑adresser till icke‑specifik platsdata (t.ex. land, region, ort eller stat).

Det gör det möjligt för Spotify att tillhandahålla Spotify‑tjänsten, innehåll och funktioner.

Vi arbetar även med leverantörer av säkerhetstjänster som hjälper oss att skydda användarkonton.

Användardata

Användningsdata

Betalningspartners och handlare

Om du väljer att betala genom tredje parter (t.ex. teleoperatörer) eller med faktura kan vi få uppgifter från våra betalningspartners.

Det gör det möjligt för oss att:

 • skicka fakturor
 • behandla din betalning
 • ge dig vad du har köpt.

Om vi hänvisar dig till en återförsäljare får vi uppgifter från återförsäljaren som är relaterade till ditt köp. Till exempel kanske vi hänvisar dig till en artists merchbutik eller webbplats för biljettförsäljning som drivs av en tredje part.

När vi får dessa uppgifter kan vi:

 • beräkna eventuella provisioner som andra parter är skyldiga oss
 • analysera hur effektivt vårt partnerskap med dessa återförsäljningspartners är
 • förstå dina intressen

Betalnings‑ och köpdata

Annonsering och marknadsföring

Vi får slutsatser från vissa annonserings‑ och marknadsföringspartners. Dessa slutsatser är partnerns förståelse av dina intressen och preferenser.

Det innebär att vi kan leverera mer relevant reklam och marknadsföring.

Användningsdata

Förvärvade företag

Vi kan få uppgifter om dig från företag som vi förvärvar. Vi tar emot dem för att förbättra våra tjänster, produkter och erbjudanden.

Användardata

Användningsdata

Internationella överföringar

På grund av vår verksamhets globala karaktär delar Spotify personuppgifter internationellt med företag inom Spotify-koncernen, underleverantörer och partners när vi utför de aktiviteter som beskrivs i vår Integritetspolicy. De kan behandla dina uppgifter i länder vars dataskyddslagar inte anses vara lika starka som EU-lagstiftningen eller de lagar som gäller där du bor. Till exempel kanske de lagarna inte ger dig samma rättigheter avseende dina uppgifter.

När vi överför personuppgifter internationellt använder vi verktyg för att:

 • se till att dataöverföringen sker enligt gällande lag och
 • ge dina uppgifter samma skyddsnivå som de har i EU.

För att säkerställa att varje dataöverföring följer tillämplig EU-lagstiftning använder vi följande rättsliga mekanismer:

 • Standardavtalsklausuler (”SCC”). Enligt dessa klausuler måste den tredje parten skydda dina uppgifter och ge dig rättigheter och skydd på EU‑nivå. Vi använder till exempel standardavtalsklausuler för att överföra dina personuppgifter till vår molntjänst, vilken använder servrar i USA. Du kan utöva dina rättigheter enligt standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss eller den tredje part som behandlar dina personuppgifter.
 • Beslut om adekvat skyddsnivå. Detta innebär att vi överför personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har adekvata lagar för att skydda personuppgifter, enligt beslut av Europeiska kommissionen. Vi överför till exempel dina personuppgifter till leverantörer som är baserade i Storbritannien, Kanada, Japan, Sydkorea och Schweiz.

Vi identifierar och använder också ytterligare skydd efter behov för varje dataöverföring. Vi använder till exempel:

 • tekniska skyddsåtgärder, som kryptering och pseudonymisering
 • policyer och processer för att bestrida oproportionerliga eller olagliga myndighetsförfrågningar.

Begär en kopia av dina personuppgifter

Du kan ladda ned dina mest relevanta personuppgifter genom att använda vårt verktyg Ladda ned dina data i avsnittet Integritetsinställningar på din kontosida eller genom att kontakta oss. Du kan ladda ned tre olika datapaket antingen separat eller samtidigt. Paketen innehåller en kopia av följande data (om vi har denna data om dig).


Kontodata

 • Spellistor
 • Sökhistorik
 • Streaminghistorik från det senaste året
 • En lista över objekt sparade i ditt bibliotek
 • Antalet följare du har och antalet konton du följer
 • Betalnings‑ och prenumerationsuppgifter
 • Användardata
 • Slutsatser
 • Röstinmatning
 • Poddinteraktion
 • Avsnitt (uppgifter relaterade till poddar som du har skapat på Spotify‑tjänsten)
 • Data relaterad till Familjekonton
 • Spotify for Artists‑data

Utökad streaminghistorik

 • Utökad streaminghistorik för hela kontots livslängd

Teknisk logginformation

 • Teknisk logginformation som vi har samlat in kopplat till ditt konto för att tillhandahålla och felsöka Spotify‑tjänsten

Om du har begärt en kopia av dina personuppgifter via vårt verktyg Ladda ned dina data eller vårt supportteam borde du ha fått ett e‑postmeddelande som informerar dig om att uppgifterna är redo att laddas ned, eller så får du ett inom kort.

Kontakta oss

Vårt mål med denna information är att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas i Spotify-tjänsten och hur du kan utöva dina dataskyddsrättigheter. Om vi har misslyckats med att göra det på något sätt ber vi dig att kontakta oss! Vi förklarar gärna de personuppgifter som ingår i din nedladdade data eller svarar på eventuella frågor du har om den information vi har tillhandahållit och hur den är relaterad till din specifika användning av Spotify‑tjänsten.

Det bästa sättet att kontakta oss är via e-post på privacy@spotify.com.

Var den här artikeln till hjälp?