Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem w trybie offline

Jeśli nie da się pobrać muzyki:

 • Sprawdź, czy urządzenie nie jest w trybie uśpienia.
 • Sprawdź, czy jest wystarczająco dużo wolnego miejscana dysku urządzenia (zalecamy co najmniej 1 GB).
 • Urządzenie musi być podłączone do Internetu.
 • Możesz pobierać muzykę na maksymalnie 3 oddzielne urządzenia (przeczytaj artykuł "Zarządzanie aktywnymi urządzeniami offline" poniżej) 
 • Sprawdź, czy na urządzeniu nie został przekroczony limit utworów (3333 utworów na urządzenie).
 • Potrzebujesz aktywnej subskrypcji Premium
 • Dopilnuj, by konto miało choć raz na 30 dni połączenie z Internetem. 

Sprawdź najpierw stan pobierania. Symbol pobrania  pokazuje, że pobieranie ukończono.

 • Jeśli strzałka pobierania jest szara, sprawdź "Problemy z pobieraniem muzyki" powyżej.
 • Jeśli strzałka pobierania jest zielona, spróbuj włączyć Tryb offline w ustawieniach aplikacji.
 • Jeśli to nie pomoże, spróbuj zainstalować ponownie aplikację.

Uwaga: Po reinstalacji aplikacji należy ponownie pobrać muzykę . 

Jest kilka możliwych powodów usunięcia Twoich pobranych utworów.

 • Muzyka został pobrana na więcej niż 3 urządzenia.
 • Konto nie było przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni połączone z Internetem. 
 • Aplikacja była niedawno instalowana ponownie (ponowna instalacja automatycznie usuwa pobrane utwory na urządzeniu). 
 • Twoja aplikacja Spotify wymaga aktualizacji. 
 • Twoja karta SD (jeśli Twoje urządzenia taką posiada) nie została  usunięta, uszkodzona lub nie wystąpił inny problem. 
 • Ta zawartość nie jest już dostępna w Spotify.
 • Utwory na playlistach takich jak Discover Weekly czy innych playlistach tworzonych przez Spotify sa regularnie aktualizowane, co oznacza, że utwory mogą być usuwane. 

Jeśli utwory znikają z Twojego urządzenia, radzimy usunąć urządzenia offline (przeczytaj "Zarządzanie aktywnymi urządzeniami offline" poniżej), a następnie zainstalować ponownie aplikację, zanim ponownie pobierzesz utwory. 

Użytkownicy wersji Premium muszą się łączyć z Internetem przynajmniej raz na 30 dni. Umożliwia to Spotify sprawdzenie, czy subskrypcja jest nadal aktywna, i policzenie odtworzeń utworów w celu wypłacenia wykonawcom wynagrodzeń.

Jeśli połączenie z Internetem nie nastąpi przynajmniej raz na 30 dni, wszystkie utwory pobrane do odtwarzania w trybie offline zostaną automatycznie usunięte z urządzenia.

Możesz pobrać utwory Spotify do odtwarzania w trybie offline na maksymalnie 3 urządzenia jednocześnie. Jeśli chcesz pobrać muzykę na czwarte urządzenie, masz następujące opcje:

 • Po pobraniu zawartości na dodatkowe urządzenie, urządzenie z pierwszymi pobranymi utworami zostanie automatycznie usunięte z Listy urządzeń offline. Utwory na tym urządzeniu nie będą pobierane do odtwarzania w trybie offline. 
 • Zanim pobierzesz zawartość na dodatkowe urządzenie, ręcznie usuń urządzenie z Listy urządzeń offline. Utwory na tym urządzeniu nie będą pobierane do odtwarzania w trybie offline.