Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου κάνουν ακόμα πιο εύκολη τη χρήση του Spotify.

  1. Σε υπολογιστή, άνοιξε την εφαρμογή Spotify ή το Web Player.
  2. Πάτα έναν από αυτούς τους συνδυασμούς πλήκτρων στο πληκτρολόγιό σου:
  • Mac: Command-Mac-ButtonBackslash button ; Command-Mac-ButtonQuestion-Mark-Button ; Shift buttonBackslash button ; Shift buttonQuestion-Mark-Button
  • Windows: Ctrl-Windows buttonBackslash button ; Ctrl-Windows buttonQuestion-Mark-Button ; Shift buttonBackslash button ; Shift buttonQuestion-Mark-Button

Θα πρέπει να σου εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Αντίστοιχα άρθρα

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;