Μπορείς να διαχειρίζεσαι εύκολα τον λογαριασμό σου στο Spotify

Τα στοιχεία σου, οι πληρωμές σου και οι ρυθμίσεις απορρήτου σου σε ένα σημείο.

Διεύθυνση και επαλήθευση για το πρόγραμμα Family

Ο διαχειριστής προγράμματος μπορεί να ελέγξει και να αλλάξει τη διεύθυνσή του στη σελίδα του Family.

Σύνδεση στη σελίδα σου στο Family

Δεν βρέθηκε η διεύθυνση;

Αν η διεύθυνσή σου δεν συμπληρώνεται αυτόματα, πληκτρολόγησε ολόκληρη τη διεύθυνση και μετά επίλεξε Εύρεση.

Αν εξακολουθείς να μην τη βρίσκεις, επίλεξε το όνομα της οδού ή έναν κοντινό δημόσιο χώρο ή κτίριο. Απλώς μην χρησιμοποιήσεις τη διεύθυνση άλλου ατόμου.

Επαλήθευση μέλους

Ζητάμε από τα μέλη να επαληθεύσουν ότι κατοικούν με τον διαχειριστή του προγράμματος παρέχοντας την πλήρη διεύθυνσή τους:

  • όταν μπαίνουν στο πρόγραμμα
  • Όταν ο διαχειριστής αλλάζει διεύθυνση
  • Αν δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη διεύθυνσή τους

Σημείωση: Δεν παρακολουθούμε την τοποθεσία σου. Ελέγχουμε μόνο τη διεύθυνσή σου για σκοπούς επαλήθευσης.

Η επαλήθευση ενός μέλους απέτυχε;

Αν δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάποιες από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από ένα προσκεκλημένο μέλος, θα του στείλουμε ένα email για εκ νέου επαλήθευση. Χρειάζεται απλώς να εισαγάγουν την πλήρη διεύθυνσή τους εντός 7 ημερών από τη λήψη του email.

Αν η επαλήθευση μέσω email είναι επιτυχής, ο λογαριασμός θα παραμείνει στο Premium Family.

Αν η επαλήθευση μέσω email αποτύχει ή το παράθυρο των 7 ημερών εκπνεύσει, ο λογαριασμός του προσκεκλημένου μέλους χάνει την πρόσβαση στο πρόγραμμα και μεταφέρεται στη δωρεάν έκδοση. Τα συγκεκριμένα μέλη δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε κανένα πρόγραμμα Family ή Duo για 12 μήνες από την ημερομηνία που απέτυχε η επαλήθευση. Μπορούν όμως να μεταβούν στη διεύθυνση www.spotify.com/premium και να δουν άλλα προγράμματα για τα οποία πληρούν τα κριτήρια.

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;