Tìm và chia sẻ hồ sơ của bạn

Chia sẻ hồ sơ của mình để bạn bè bạn biết bạn đang nghe gì. Chọn một thiết bị dưới đây để tìm hiểu cách thức. 

  1. Nhấp vào biểu tượng ảnh hồ sơ ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng.
  2. Nhấp vào .
  3. Di chuột qua Chia sẻ, và chọn tùy chọn chia sẻ.  

Lưu ý: Tính năng này không khả dụng trên di động (trừ khi bạn có Premium). Tìm hiểu thêm về Spotify trên di động.

  1. Chạm vào Thư viện 
  2. Chạm vào biểu tượng ảnh hồ sơ ở góc trên cùng bên trái. 
  3. Chạm  (iOS)/  (Android) ở góc trên cùng bên phải. 
  4. Chạm vào Chia sẻ, và chọn tùy chọn chia sẻ. 
Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018