Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Tìm và chia sẻ hồ sơ của bạn

Chia sẻ hồ sơ của mình để bạn bè bạn biết bạn đang nghe gì. Chọn thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách làm. 

  1. Nhấp vào biểu tượng ảnh hồ sơ ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng.
  2. Nhấp vào .
  3. Di chuột qua Chia sẻ, và chọn tùy chọn chia sẻ.  
  1. Chạm vàoThư viện   trên trình đơn ở cuối màn hình.
  2. Chạm vào biểu tượng ảnh hồ sơ ở góc trên cùng bên trái. 
  3. Chạm  (iOS)/  (Android) ở góc trên cùng bên phải. 
  4. Chạm vào Chia sẻ, và chọn tùy chọn chia sẻ.