Sắp xếp và Lọc

Sắp xếp và lọc Spotify để quản lý cách sắp xếp và phát nhạc. Chọn một tùy chọn và thiết bị bên dưới để biết thêm thông tin.

Sắp xếp

Tổ chức lại cách sắp xếp nhạc trong ứng dụng.

Sắp xếp các bài hát trong playlist

Mẹo: Cách này cũng áp dụng với Bài hát trong Thư viện!

 1. Nhấp vào cột bạn muốn sắp xếp, ví dụ:
  • Theo bảng chữ cái, theo TIÊU ĐỀ, NGHỆ SĨ hoặc ALBUM.
  • Theo bài hát được thêm gần đây nhất, với .
  • Theo thời lượng bài hát, với .

   Mẹo: Điều chỉnh kích thước màn hình ứng dụng để hiển thị thêm các cột.
    
 2. Nhấp lại vào cột để đảo ngược trật tự, nhấp lại để quay lại thứ tự ban đầu.

Mẹo: Điều chỉnh kích thước màn hình ứng dụng để hiển thị thêm các cột.

Nếu đã tạo playlist, bạn cũng có thể kéo và thả các bài hát vào vị trí yêu thích của mình. Chỉ cần nhấp và giữ một bài hát để di chuyển lên hoặc xuống.

Sắp xếp playlist trong Thư viện

Để sắp xếp lại các playlist trong menu bên trái, chỉ cần nhấp và giữ một tiêu đề playlist để di chuyển lên hoặc xuống.

Bạn cũng có thể sắp xếp các playlist thành các thư mục:

 1. Nhấp chuột phải vào một playlist trong menu bên trái của ứng dụng máy tính.
 2. Chọn Tạo thư mục.
 3. Đặt tên cho nó và nhấn enter.
 4. Kéo các playlist vào một thư mục. Bạn thậm chí có thể tạo các thư mục con bên trong thư mục.

Sắp xếp Album và Nghệ sĩ trong Thư viện

Chọn Album hoặc Nghệ sĩ ở menu bên trái, và chọn tùy chọn Sắp xếp theo từ menu thả xuống.

Trên ứng dụng di động và máy tính bảng, bạn có thể sắp xếp:

 • Danh sách bài hát trong các playlist. Hoặc sắp xếp theo bảng chữ cái theo Tiêu đề, Nghệ sĩ, hoặc Album hoặc theo Thêm gần đây.
   
 • Playlist, Bài hát, Nghệ sĩAlbum trong Thư viện. Hoặc sắp xếp theo bảng chữ cái theo Tên, Tiêu đề, Album, hoặc Nghệ sĩ, hoặc theo Phát gần đây hoặc Thêm gần đây. ​​​Tùy chọn sắp xếp có thể khác nhau tùy thuộc vào danh sách bạn sắp xếp.

Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Truy cập danh sách bạn muốn sắp xếp.
 2. Kéo xuống và thả ra để hiển thị  ở trên cùng. Nhấp vào nó.
 3. Trong Sắp xếp theo, nhấp vào tùy chọn ưa thích của bạn.
 4. Lặp lại các bước này để đảo ngược thứ tự hoặc chọn tùy chọn sắp xếp khác.

Mẹo: Cũng có thể sắp xếp theo Tùy chỉnh. Đây là giao diện mặc định của danh sách. Nếu bạn tạo danh sách, bạn có thể sắp xếp lại một cách thủ công. Hãy xem các bước để sắp xếp bài hát và playlist trên máy tính ở trên, hoặc cách Tạo và chỉnh sửa playlist.

Bộ lọc

Chọn để chỉ hiển thị nội dung cụ thể trong danh sách bản nhạc.

Với Bộ lọc trên ứng dụng dành cho máy tính, bạn có thể liệt kê nội dung cụ thể dựa trên một từ khóa tìm kiếm trong bất kỳ playlist nào hoặc Bài hát trong Thư viện.

 1. ChọnLọc ở trên cùng danh sách bản nhạc.
 2. Nhập bất kỳ từ khóa tìm kiếm nào, ví dụ "baby". Chỉ các tiêu đề, album hoặc nghệ sĩ có chứa từ khóa đó mới được hiển thị.
 3. Để quay lại danh sách gốc, hãy xóa tìm kiếm của bạn hoặc nhấp vào Xóa bộ lọc.

Tìm playlist và danh sách bản nhạc trong đó, hoặc Bài hát, AlbumNghệ sĩ trong Thư viện.

 1. Truy cập danh sách bạn muốn lọc.
 2. Kéo màn hình xuống để hiển thị Bộ lọc ở trên cùng.
 3. Nhập một từ khóa tìm kiếm để hiển thị nội dung cụ thể, ví dụ "baby". Chỉ các tiêu đề, album hoặc nghệ sĩ có chứa từ khóa đó mới được hiển thị.
 4. Để quay trở lại danh sách gốc, hãy xóa tìm kiếm của bạn bằng cách nhấp vào X.

Bạn cũng có thể chọn để chỉ hiển thị Tải xuống hoặc Nhạc đã nhập (file trên máy của bạn) trong Thư viện:

 1. Nhấp vào Thư viện  ở menu ở cuối màn hình.
 2. Nhấp vào Playlist, Bài hát, Album hoặc Nghệ sĩ.
 3. Kéo xuống và thả ra để hiển thị  ở trên cùng. Nhấp vào nó.
 4. Trong Lọc theo, chạm vào Tải xuống hoặc Nhạc đã nhập.
  Mẹo: Các tùy chọn lọc có thể khác nhau tùy thuộc vào danh sách bạn đang lọc.
 5. Để quay lại danh sach ban đầu, hãy lặp lại các bước này và chạm lại vào bộ lọc đã chọn.
Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018