Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Đề xuất nội dung trên trang chương trình

Bạn có thể cá nhân hóa trang chương trình để đề xuất nội dung cho người nghe, cũng như kiểm soát sự hiện diện của podcast trên Spotify.

Người nghe sẽ có thể tìm thấy nội dung tùy chỉnh trên ứng dụng di động Spotify.

Nội dung được đề xuất

Trong Spotify for Podcasters, bạn sẽ có thể đề xuất cho người nghe tập thích hợp nhất để bắt đầu nghe podcast, cũng như đề xuất nội dung khác trên Spotify (chẳng hạn như podcast khác hoặc danh sách phát).

Nếu bạn lưu trữ podcast bằng Spotify

Trên web:

 1. Đăng nhập vào Spotify for Podcasters
 2. Nhấp vào Cài đặt rồi chọn Cài đặt podcast
 3. Di chuyển xuống để tìm phần Chỉ có trên Spotify
 4. Tìm các phần Nội dung đề xuất của người dẫn Tập thích hợp nhất để bắt đầu

Nếu bạn lưu trữ podcast ở nơi khác

Trên web:

 1. Đăng nhập vào Spotify for Podcasters
 2. Nhấp vào Danh mục rồi chọn podcast của bạn
 3. Nhấp vào Thông tin chi tiết
 4. Di chuyển xuống đề tìm các phần Nội dung đề xuất của người dẫn Tập thích hợp nhất để bắt đầu

Người nghe sẽ thấy lựa chọn của bạn cho Tập thích hợp nhất để bắt đầu trong thẻ Giới thiệu trên Spotify, trong khi Nội dung đề xuất của người dẫn sẽ xuất hiện trong thẻ Nội dung tương tự. Thông thường, phải mất khoảng 24 giờ để các thay đổi xuất hiện trong ứng dụng Spotify.

Bạn có thể chọn các loại nội dung sau để đề xuất cho nhà sáng tạo:

 • Chương trình podcast
 • Sách nói
 • Playlist
 • Album

Mẹo: Nếu bạn không tìm thấy nội dung bạn muốn liên kết, hãy thử dán URL của nội dung đó.

Bài viết này có hữu ích không?