Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Gói đăng ký podcast: dùng nguồn cấp dữ liệu RSS riêng của bạn

Dành cho: Người nghe

Khi đăng ký một podcast có tính phí, bạn sẽ nhận được nguồn cấp dữ liệu RSS riêng để có thể nghe trên ứng dụng nghe bạn mong muốn.

Bạn có thể tìm thấy nguồn cấp dữ liệu riêng của mình trong email xác nhận sau khi đăng ký.

Dán nguồn cấp dữ liệu riêng vào ứng dụng nghe bạn mong muốn. Sau đây là cách làm trên một số ứng dụng phổ biến:

Bài viết này có hữu ích không?