Thiết bị đeo tay của Samsung

Điều khiển âm nhạc từ cổ tay bạn với thiết bị đeo tay của Samsung.

Dành cho: Gear S2 và S3, Gear Sport, Gear Fit 2 và Fit 2 Pro, Galaxy Watch.

 • Phát, tạm dừng và bỏ qua.
 • Lưu nhạc.
 • Trộn bài và lặp lại.
 • Phát nhạc từ Thư viện của bạn, Duyệt tìm và Phát gần đây.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng dịch vụ miễn phí thì chỉ có thể nghe ở chế độ Phát trộn bài và chỉ được chuyển bài 6 lần mỗi giờ. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Spotify miễn phí trên thiết bị di động.

Các tính năng của gói Premium

Nếu sở hữu gói Premium, bạn cũng có thể:

Bắt đầu

Yêu cầu hệ thống

 • Gear S2 và S3, Gear Sport, Gear Fit 2 và Fit 2 Pro
  • Android 4.4 trở lên có RAM tối thiểu 1,5 GB.
  • iPhone 5 trở lên và chạy iOS 9.0 trở lên.
 • Galaxy Watch
  • Android 5.0 trở lên có tối thiểu 1,5 GB RAM
  • iPhone 5 trở lên và chạy iOS 9.0 trở lên.

Cài đặt Spotify trên thiết bị đeo tay của Samsung

 1. Chạm vào Apps từ màn hình chính của thiết bị đeo tay Samsung.
 2. Chạm vào Galaxy Apps.
 3. Tìm kiếm ‘Spotify’ và chạm vào Install.
 1. Trên di động, hãy chạm vào Apps.
 2. Chạm vào Samsung Gear rồi chạm vào Samsung Galaxy Apps.
 3. Chạm vào ESSENTIALS và tìm kiếm Gear Fit 2 hoặc Gear Fit 2 Pro. 
 4. Chạm vào biểu tượng Download rồi chạm vào ACCEPT AND DOWNLOAD. Spotify đã được cài đặt trên thiết bị đeo tay của bạn. 

Sau khi đã cài đặt, hãy phát trực tiếp từ trên cổ tay bạn hoặc trên thiết bị khác bằng Bluetooth hoặc Spotify Connect

Bạn cần trợ giúp?

Hãy tham khảo trang hỗ trợ của Samsung.

Bạn cũng có thể tìm thêm trợ giúp trên trang hỗ trợ của chúng tôi dành cho tài khoản và đăng ký Spotifynghe khi không có mạng hoặc nếu bạn không thể phát nhạc.

Lần cập nhật gần đây nhất: 30 Tháng Mười, 2018