Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Wear OS

Đối với: Android 4.4+ (ngoại trừ phiên bản Go) và iOS 9.3+. 

Điều khiển Spotify trên điện thoại từ thiết bị Wear OS của bạn!

  • Phát, dừng và bỏ qua các bản nhạc.
  • Điều khiển âm lượng.
  • Phát từ Thư viện.
  • Duyệt tìm bản phát hành mới, các danh sách hàng đầu, playlist và Thể loại & Tâm trạng.
  • Phát Spotify Radio.

Bắt đầu

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn đã ghép nối thiết bị Wear OS với điện thoại qua Bluetooth.

  1. Mở Spotify trên điện thoại và bắt đầu phát nội dung gì đó.
  2. Giờ đây bạn có thể xem mình đang nghe gì trên cổ tay! Trên mặt đồng hồ, nhấp vào thẻ thông báo mini để dừng và phát bản nhạc hiện tại, hoặc vuốt sang trái để điều khiển bản nhạc Tiếp theoTrước đó.
  3. Để truy cập thêm Spotify từ đồng hồ của bạn, hãy vuốt lên. Vuốt sang phải để bỏ qua và điều khiển âm lượng. Vuốt tiếp sang phải để chọn Thư viện, Duyệt tìm hoặc Radio.

Bạn cần trợ giúp?

Để được trợ giúp thiết lập và khắc phục sự cố, hãy xem trang hỗ trợ Wear OS.

Xem các bài viết khác trên trang hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp về tài khoản Spotifyđăng ký, nghe offline, hoặc nếu bạn không thể phát nhạc.