Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Đưa podcast của bạn lên Spotify

Khi đưa podcast lên Spotify, bạn sẽ được tiếp cận hơn 450 triệu người nghe tại hơn 200 quốc gia và khu vực.

Tìm hiểu cách thức thực hiện tại Trung tâm trợ giúp của Spotify for Podcasters.

Bài viết này có hữu ích không?