Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Spotify Radio

Nhận được một bộ sưu tập các bài hát dựa trên nghệ sĩ, album hoặc bài hát bằng Spotify Radio. Danh sách phát này cũng được cập nhật để luôn mới mẻ.

Rất phù hợp khi bạn không biết nghe gì và để giúp tâm trạng thoải mái.

  1. Chuyển tới bất kỳ nghệ sĩ, album hoặc bài hát nào.
  2. Chọn biểu tượng 3 dấu chấm ngang (iOS)/ 3 dấu chấm dọc (Android).
  3. Chọn Chuyển đến radio.

Lưu đài phát radio

Lưu Thêm/Lưu một Radio theo nghệ sĩ, Radio theo album hoặc Radio theo bài hát để thêm radio vào Thư viện trong phần Danh sách phát.

Nếu dùng gói Premium, bạn cũng có thể tải nội dung này xuống.

Bài viết này có hữu ích không?