Chế độ riêng tư của playlist

Bạn có thể công khai bất kỳ playlist nào để hiển thị trên hồ sơ của mình hoặc bạn có thể đặt playlist thành bí mật để ẩn khỏi hồ sơ. 

Chọn thiết bị để tìm hiểu cách thức.

Lưu ý: Khi bạn chia sẻ mọi playlist đã đặt thành bí mật, thì người nhận có thể xem được playlist đó. Họ có thể chia sẻ, phát và theo dõi playlist đó. Playlist sẽ tiếp tục xuất hiện trên hồ sơ của những người theo dõi. Nếu bạn đặt playlist thành cộng tác, thì tất cả người nhận đều có thể chỉnh sửa playlist. 

1.    Nhấp chuột phải vào playlist.
2.    Chọn Đặt thành Công khai để hiển thị trên hồ sơ hoặc chọn Đặt thành Bí mật để ẩn khỏi hồ sơ của bạn. 

Đối với Premium:

  1. Nhấn vào  (iOS)  (Android) ở đầu playlist.
  2. Chọn Đặt thành Công khai để hiển thị trên hồ sơ hoặc chọn Đặt thành Bí mật để ẩn khỏi hồ sơ của bạn. 

Đối với Spotify Free, bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư bằng các bước dành cho 'Trình phát trên web và máy tính' ở phần trên.

Chọn tùy chọn cài đặt mặc định của bạn

Các playlist bạn tạo được mặc định đặt thành công khai nhưng bạn có thể bật/tắt tùy chọn cài đặt này bất cứ lúc nào. 

Lưu ý: Bạn phải sử dụng ứng dụng dành cho máy tính.

  1. Nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng dành cho máy tính.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Trong mục Xã hội, hãy tắt/bật tùy chọn Tự động đặt playlist mới thành công khai.

Lần cập nhật gần đây nhất: 26 Tháng 11, 2020

Bài viết này có hữu ích không?