Nghe riêng tư

Chỉ dành cho đôi mắt và đôi tai của bạn!

Theo mặc định, bất cứ ai theo dõi bạn trên Spotify đều có thể xem nội dung mà bạn đang nghe bằng Hoạt động bạn bè. Nếu không muốn người khác biết được nội dung mình đang nghe, bạn có thể bắt đầu Chế độ nghe riêng tư.

Lưu ý: Mọi nội dung mà bạn nghe ở Chế độ nghe riêng tư có thể không ảnh hưởng đến đề xuất nhạc của bạn, ví dụ như Discover Weekly.

Chọn thiết bị của bạn bên dưới để tìm hiểu cách bật Chế độ nghe riêng tư.

  1. Nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng.
  2. Chọn Chế độ nghe riêng tư. Ổ khóa trên ảnh hồ sơ của bạn biểu thị chế độ nghe riêng tư đang hoạt động.
  3. Lặp lại các bước này để kết thúc Chế độ nghe riêng tư.

Lưu ý: Chế độ nghe riêng tư tự động kết thúc khi bạn khởi động lại Spotify hoặc sau một thời gian dài không hoạt động.

  1. Nhấn vào Trang chủ .
  2. Nhấn vào Cài đặt .
  3. Trong phần Xã hội, hãy bật Chế độ nghe riêng tư.
  4. Lặp lại các bước này để kết thúc Chế độ nghe riêng tư.

Lưu ý: Chế độ nghe riêng tư tự động kết thúc khi bạn khởi động lại Spotify hoặc sau một thời gian dài không hoạt động

Lần cập nhật gần đây nhất: 28 Tháng 11, 2019