Cài đặt quốc gia

Nếu sắp ra nước ngoài, thì bạn vẫn có thể mang Spotify theo nhé!

Premium

Nếu có Premium, bạn có thể đi bất cứ đâu mà không phải thay đổi quốc gia của mình. 

Nhưng nếu chuyển hẳn đến một quốc gia khác, bạn cần phải cập nhật phương thức thanh toán thành phương thức được phát hành tại quốc gia mới của bạn bằng cách làm như sau:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
  2. Trong phần Gói của bạn, hãy nhấp vào CẬP NHẬT bên cạnh phương thức thanh toán. 
  3. Nhập phương thức thanh toán mới được phát hành ở quốc gia mới của bạn. 

Các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày thanh toán tiếp theo của bạn. 

Spotify Free

Nếu đang dùng Spotify Free, thì bạn có thể sử dụng Spotify ở một quốc gia khác trong tối đa 14 ngày.

Để tiếp tục nghe sau 14 ngày, bạn có thể thay đổi cài đặt quốc gia của mình bằng cách làm như sau:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
  2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ
  3. Cuộn xuống phần Quốc gia rồi chọn quốc gia mới của bạn từ danh sách thả xuống.
    Lưu ý: Quốc gia mới của bạn sẽ chỉ xuất hiện khi bạn thực sự sinh sống ở đó.
  4. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Bạn cũng có thể nâng cấp lên Premium để thưởng thức nhạc thỏa thích ở mọi nơi mà không phải thay đổi cài đặt quốc gia. 

Lần cập nhật gần đây nhất: 17 Tháng 9, 2020