Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Quyền dữ liệu và cài đặt quyền riêng tư

Quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chính vì vậy, chúng tôi đã thành lập một Trung tâm quyền riêng tư để nêu bật một số nội dung quan trọng trong Chính sách quyền riêng tư, đồng thời cung cấp thêm thông tin về các quyền và khả năng kiểm soát mà bạn có đối với dữ liệu cá nhân của mình.

Để biết thêm thông tin về quyền dữ liệu cũng như các tùy chọn cài đặt quyền riêng tư dành cho bạn, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bài viết này có hữu ích không?