Quản lý thiết bị của bạn

Bạn có thể nghe Spotify trên số lượng thiết bị tùy ý mà không cần thay đổi bất cứ cài đặt nào. Chỉ cần đăng nhập trên thiết bị đó và bắt đầu thưởng thức! 

Lưu ý: Bạn chỉ có thể nghe trên một thiết bị một lúc vì tài khoản của bạn chỉ dành cho cá nhân sử dụng (như đã nêu trong Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi). Nếu bạn muốn chia sẻ Premium với người khác, hãy tìm hiểu gói đăng ký Premium dành cho Gia đình.

Các thiết bị offline

Nếu có gói đăng ký Premium, bạn có thể tải xuống các bản nhạc Spotify để nghe offline trên tối đa 5 thiết bị cùng một lúc.

Nếu muốn tải nhạc xuống thiết bị thứ 6, bạn có các tùy chọn sau:

  • Khi bạn tải nhạc xuống thiết bị bổ sung, thì thiết bị nhận nội dung tải xuống đầu tiên sẽ tự động bị xóa khỏi danh sách Thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline nữa.
  • Trước khi bạn tải nhạc xuống thiết bị bổ sung, hãy xóa thủ công một thiết bị khỏi danh sách Thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline nữa.
Lần cập nhật gần đây nhất: 25 Tháng Chín, 2018