Quản lý thiết bị của bạn

Bạn có thể nghe Spotify trên số lượng thiết bị tùy ý mà không cần thay đổi bất cứ cài đặt nào. Chỉ cần đăng nhập trên thiết bị đó và bắt đầu thưởng thức! 

Lưu ý: Chỉ có thể nghe trên một thiết bị một lúc, bởi tài khoản của bạn chỉ dành cho cá nhân sử dụng (như đã được nêu trong Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi). Nếu bạn muốn chia sẻ Premium với người khác, hãy tìm hiểu Premium dành cho Gia đình.

Các thiết bị offline

Nếu bạn dùng Premium, bạn có thể tải xuống các bản nhạc Spotify để nghe offline trên tối đa 3 thiết bị cùng lúc.

Nếu muốn tải nhạc cho thiết bị thứ 4, bạn có các tùy chọn này:

  • Khi bạn tải xuống thiết bị bổ sung, thiết bị nhận các bản tải xuống đầu tiên sẽ tự động bị loại bỏ khỏi Danh sách các thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline.
  • Trước khi bạn tải xuống thiết bị bổ sung, hãy xoá thủ công một thiết bị khỏi Danh sách thiết bị offline. Các bản nhạc trên thiết bị này sẽ không còn được tải xuống để nghe offline.
Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018