ลองอ่านความช่วยเหลือบน Twitter หรือ Facebook ของเรา:

TwitterFacebook

แนวทางการใช้ภาพผู้ใช้บนโปรไฟล์และเพลย์ลิสต์

คุณสามารถปรับแต่ง Spotify ได้โดยการสร้างภาพหน้าปกและคำอธิบายเพลย์ลิสต์ของคุณเอง และโดยการอัปโหลด รูปโปรไฟล์ของคุณเอง

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่ละเมิด กฎแพลตฟอร์มของ Spotify จะถูกลบออก

นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถอัปโหลดภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์รูปส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายไว้ดังต่อไปนี้

  • ลิขสิทธิ์ - ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ มีกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องความคิดสร้างสรรค์และผลงานต้นฉบับของบุคคล (หนังสือ เพลง งานศิลปะ เป็นต้น) ลิขสิทธิ์โดยทั่วไปไม่ได้ปกป้องความคิดหรือข้อเท็จจริง แต่ในบางกรณี ลิขสิทธิ์จะปกป้องคำหรือภาพต้นฉบับที่ใช้เพื่อแสดงความคิด หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์เฉพาะประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูที่ Global Directory ของ WIPO
  • เครื่องหมายการค้า - เครื่องหมายการค้าคือคำ สโลแกน สัญลักษณ์ หรือการออกแบบ (โลโก้ ชื่อบริษัท/ตราสินค้า) ที่แยกแยะผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กรเหล่านั้นจากผู้อื่น โดยทั่วไป กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของบริการที่บริษัทนั้นๆ ให้
  • ภาพส่วนบุคคล - สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปกป้องบุคคลจากการนำชื่อ ภาพ บุคลิกลักษณะ หรือความชอบไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต กล่าวง่ายๆ คืออย่าโพสต์ภาพของบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่