แป้นพิมพ์ลัด

ใช้เวลาคลิกน้อยลง มีเวลาเล่นมากขึ้น

ฟังก์ชัน

Windows

Mac

เพลย์ลิสต์ใหม่

Ctrl-N

Cmd-N

ตัด

Ctrl-X

Cmd-X

คัดลอก

Ctrl-C

Cmd-C

คัดลอก (ลิงก์สำรอง)

Ctrl-Alt-C

Cmd-Alt-C

วาง

Ctrl-V

Cmd-V

ลบ

Del

Del, Backspace

เลือกทั้งหมด

Ctrl-A

Cmd-A

เล่น/หยุดชั่วคราว

เว้นวรรค

เว้นวรรค

เล่นซ้ำ

Ctrl-R

Cmd-R

เล่นแบบสุ่ม

Ctrl-S

Cmd-S

แทร็กถัดไป

Ctrl-Right

Ctrl-Cmd-Right

แทร็กถัดไป

Ctrl-Right

Ctrl-Cmd-Right

แทร็กก่อนหน้า

Ctrl-Left

Ctrl-Cmd-Left

เร่งระดับเสียง

Ctrl-Up

Cmd-Up

ลดระดับเสียง

Ctrl-Down

Cmd-Down

ปิดเสียง

Ctrl-Shift-Down

Cmd-Shift-Down

เร่งเสียงดังสุด

Ctrl-Shift-Up

Cmd-Shift-Up

แสดงความช่วยเหลือ

F1

Cmd-Shift-?

ตัวกรอง

Ctrl-F

Cmd-F

ให้ความสำคัญกับช่องค้นหา

Ctrl-L

Cmd-Alt-F, Cmd-L

ย้อนกลับ

Alt-Left

Cmd-Alt-Left

เดินหน้า

Alt-Right

Cmd-Alt-Right

เล่นแถวที่เลือก

Enter

Enter

กำหนดลักษณะ

Ctrl-P

Cmd-,

ออกจากระบบ

Ctrl-Shift-W

Cmd-Shift-W

ออก

Alt-F4

Cmd-Q

ซ่อนหน้าต่าง

-

Cmd-H

ซ่อนหน้าต่างของแอปพลิเคชันอื่นๆ

-

Cmd-Alt-H

ปิดหน้าต่าง

-

Cmd-W

ย่อหน้าต่าง

-

Cmd-M

คืนค่ากลับจากการย่อ

-

Cmd-Alt-1

กู้คืนเพลงหรือเพลย์ลิสต์ที่ลบ

Ctrl-Shift-Z

Ctrl-Z

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่