วันที่เรียกเก็บค่าบริการ

คุณสามารถดูวันที่เรียกเก็บค่าบริการของคุณได้ที่หน้าบัญชีของคุณ

เข้าสู่ระบบหน้าบัญชีของคุณ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนวันที่เรียกเก็บค่าบริการได้ แต่คุณสามารถ

  1. ยกเลิกแพ็กเกจของคุณ
  2. รอให้แพ็กเกจเปลี่ยนไปเป็นแบบฟรี (ในวันที่เรียกเก็บค่าบริการครั้งถัดไป)
  3. สมัครใหม่ในวันที่คุณต้องการให้เรียกเก็บค่าบริการ

หมายเหตุ บัญชีของคุณต้องเป็นแบบฟรีจนถึงวันที่คุณต้องการให้เริ่มเรียกเก็บค่าบริการใหม่ หากคุณสมัครใหม่ก่อนหน้านั้น จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่